Aanvraag schrijftolken

CAB (Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw)

www.cabvlaanderen.be

Be-Alert - alarmering via SMS bij een noodsituatie

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak.
Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen.

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.

klik hier om je in te schrijven voor deze dienst.

Card stop - verlies bankkaart aangeven per fax

www.bcc.be

Indien u doof of slechthorend bent, klik dan hier voor het faxformulier.

Het onlineformulier om je kaart te blokkeren vind je hier.

De Lijn – reservatie belbus per fax

Slechthorende en dove mensen kunnen een belbus reserveren per fax. Eerst moeten ze een klantennummer aanvragen bij de belbuscentrale van de betreffende provincie. Een belbus aanvragen, kan door het faxen van het reserveringsformulier.
Reservatie moet één dag op voorhand gebeuren. Voor het reserveringsformulier: klik hier.

Eandis - melden van storingen en gasreuk per sms

www.eandis.be

Noodfax 100 - hulpdiensten

Slechthorende en dove mensen kunnen in geval van nood een fax sturen naar het nummer 100.

Ondertiteling televisieprogramma's Eén en Canvas

www.tt888.be

Teletolk

“Hoe verplaatst u snel uw afspraak bij de tandarts als u doof of slechthorend bent? En hoe reserveert u een plaatsje in een restaurant? Teletolk biedt wie doof of slechthorend is een eenvoudig communicatiemiddel om praktische zaken te regelen met horende personen.”

Voor meer info klik hier.

TolBo vzw

VZW TolBo staat voor Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten. De vzw wil binnen het bestaande lokale diversiteit- en gelijke kansenbeleid de aandacht vestigen op nog niet ingevulde of minder gekende noden van mensen met een beperking. Om dit doel te bereiken wil de vzw, door middel van sensibiliseren en informeren, fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers en de individuele burger.

www.vzwtolbo.be

Touring wegenhulp

Contact

  • Sms naar 3024
  • Fax naar 070/22.52.32

www.touring.be

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info