Federaal

RIZIV

 • Verplichte ziekteverzekering
 • Aanvullende verzekering
 • Verhoogde tegemoetkoming
 • Derde betalersregeling
 • Maximumfactuur
 • Statuut chronische aandoening

Maatregelen voor slechthorende en dove personen (RIZIV)

a) Tussenkomst aankoop ‘prothesen en toebehoren’

Het betreft hier hoorapparaten en (cochleaire en andere) implantaten om het restgehoor zo bruikbaar mogelijk te maken.

Tussenkomsten voor hoortoestellen hangen af van de leeftijd, de aard van het toestel enzovoort.
Een nieuwe tussenkomst wordt voorzien ,a 3 jaar voor jongeren onder 18 jaar, na 5 jaar voor personen boven 18 jaar, maar sneller als er een plotse gehoordaling is van 20 dB.
Ook als er een overschakeling nodig is van een luchtgeleidings- naar een beengeleidingsapparaat of omgekeerd, is er sneller een nieuwe tussenkomst.
Het bijregelen en de controles van hoorapparaten zitten vervat in de prijs van het apparaat gedurende 5 jaar.
Voor wat betreft de specifieke voorwaarden raadpleeg je best je audioloog.

Een cochleair implantaat (CI) wordt volledig terugbetaald aan één oor bij bilaterale gehoorproblemen, een 2e CI wordt terugbetaald bij bilateraal dove kinderen tot 12 jaar. Ook hier gelden specifieke voorwaarden voor de graad van gehoorverlies, deze zijn nu verlaagd waardoor meer mensen in aanmerking komen.
Dit bespreek je best met je NKO-arts.

b) Tussenkomst monodisciplinaire logopedie

In sommige gevallen: tussenkomst privé logopedie (bijvoorbeeld ‘consolidatie van de geleerde vaardigheden na CAR’)

FOD Sociale Zekerheid

 • Inkomens vervangende tegemoetkoming
 • Integratietegemoetkoming

Vlaams

Vlaamse sociale bescherming

 • Zorgbudgetten: zwaar zorgbehoevenden, ouderen met een zorgnood, mensen met een handicap.
 • Tussenkomst bij onderzoek en revalidatie van gehoor

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: beperkte handicap-specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft
 • Persoonsvolgend budget: intensieve ondersteuning met budget per jaar
 • Hulpmiddelen en aanpassingen: tegemoetkoming bv. aangepaste licht- of trilwekker, lichtflitssysteem, solo-apparatuur (zender en microfoon voor extra geluidsversterking bij gesprek, TV etc., schrijftolken,…).

Ondersteuningsmaatregelen VDAB

Maatregelen voor personen die aan het werk zijn en voor hun werkgevers:

 • Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) voor de werkgever
 • Bijstand door een tolk (schrijf-, VGT, afstand)
 • Tegemoetkoming voor aankoop arbeidsgereedschap, arbeidskleding of arbeidspostaanpassingen

Snippervoorzieningen

 • Fiscale voordelen- Personenbelasting (ook voor kinderen)
  - Onroerende voorheffing (ook voor kinderen)
  - Successierechten (ook voor kinderen)
 • Mobiliteit
  - Gratis met De Lijn (ook voor kinderen)
  - Goedkoper met de trein (ook voor kinderen)
  WIGW-verminderingskaart NMBS
  Kaart kosteloze begeleider
  Verminderingskaart voor visueel gehandicapten
  - Parkeerkaart (ook voor kinderen)
 • Nutsvoorzieningen

  - Elektriciteit en gas (ook voor kinderen)
  - Water
  - Telefoon en internet
  - Vermindering kabeldistributie (ook voor kinderen)
 • En verder nog…
  - Sociaal verwarmingsfonds
  - Vrijstelling inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs
  - European Disability Card: allerlei voordelen (korting, voorbehouden plaats, …) bij organisaties in de sector van cultuur, sport en vrije tijd, momenteel in 8 Europese landen, waaronder België, Cyprus, Estland, Finland, Malta, Roemenië en Slovenië.
  - Sociaal telefoontarief

Dit is België: daarom enkele praktische tips

De financiële tegemoetkomingen voor slechthorende en dove personen zijn niet zo transparant.

Het is daarom raadzaam om de maatschappelijk werker van je ziekenfonds te raadplegen om te zien waar je recht op hebt.

Deze kan met jou bekijken of jij in aanmerking komt voor 1 van bovenstaande tegemoetkomingen, en kan je helpen bij de aanvraag.

Nuttige sites om je alvast te informeren zijn:

handicap.belgium.be

www.vaph.be

www.kvg.be

www.vdab.be/arbeidshandicap

www.rechtenverkenner.be

www.cabvlaanderen.be

www.ahosa.be

https://handicap.belgium.be/docs/nl/bijlage-automatisch-toegekende-maaatregelen-volwassenen.pdf

www.vlaamspatientenplatform.be

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info