Recht op een schrijftolk!

De communicatie is op een aantal domeinen van de samenleving zodanig georganiseerd, dat dit aanzienlijke moeilijkheden oplevert voor personen met een ernstige auditieve beperking. Door het inzetten van tolken - hetzij tolken Vlaamse Gebarentaal hetzij schrijftolken – wordt er toe bijgedragen dat slechthorende/dove burgers en slechthorende/dove kinderen evenzeer als de horende medeburgers en kinderen toegang krijgen tot informatie, gesprekken kunnen voeren met horende personen en mogelijkheden tot integratie in de maatschappij en in het onderwijs verwerven.

Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt (in tegenstelling tot gebarentolk, die alles in gebarentaal omzet). Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie weer zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden zolang het gesprek hiertoe de mogelijkheid laat. De gesproken tekst kan dan afgelezen worden, hetzij op het beeldscherm van de computer van de tolk, hetzij via een projector op een groter scherm. Een schrijftolk is er voor alle mensen. Hij of zij wordt veel ingeschakeld voor plots- en laat slechthorende/dove mensen, slechthorende/dove mensen die de gebarentaal niet machtig zijn, voor mensen met een auditief-visuele beperking, mensen met een andere beperking zoals bijvoorbeeld autisme en voor mensen die sterk visueel ingesteld zijn. Het werkterrein van de schrijftolk is heel divers (privé, werk en onderwijs).

Het recht op de verschillende soorten tolkuren: regels van de Vlaamse overheid.

Er zijn 4 soorten tolkuren voor Vlamingen met een ernstige auditieve beperking.

→ Tolkuren in de leefsituatie (L-uren)

De dove gebruiker kan een pakket tolkuren aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Deze soort tolkuren kunnen ingezet worden bij tolkopdrachten in de leefsituatie. Die tolkuren worden ook kort “ L- uren” genoemd. De L verwijst naar de leefsituatie. Soms noemt men de uren ook privé – tolkuren.

→ Tolkuren in de arbeidssituatie (A-uren)

De werkende dove gebruiker kan een pakket tolkuren in de arbeidssituatie aanvragen bij de VDAB. Deze soort tolkuren kunnen ingezet worden bij op het werk (of in bijscholing voor het werk). De tolkuren worden kort “A- uren” genoemd. De A verwijst naar arbeid.

→ Tolkuren bij het solliciteren (S-uren)

De gebruiker kan van de VDAB ook een pakket tolkuren ontvangen om te solliciteren. Deze uren noemt men kort “S- uren”. De S verwijst naar solliciteren.

→ Tolkuren bij beroepsopleidingen (B-uren)

In bepaalde gevallen kan een werkloze dove gebruiker ook een pakket tolkuren bekomen om een opleiding te volgen. Dit zijn “B- uren”. De B verwijst naar beroep.

► Op www.cabvlaanderen.be wordt uitgelegd welke de voorwaarden zijn om die verschillende soorten tolkuren te mogen gebruiken/ontvangen.

Nieuwsflits

Wens je op de hoogte te blijven? Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief!

Steun AHOSA vzw

Meld je aan als lid of doe een vrijblijvende bijdrage.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info