Onder hoorhulpmiddelen verstaan we die toestellen die erop gericht zijn het spraakverstaan te helpen verbeteren. Er zijn hoorhulpmiddelen die autonoom gebruikt kunnen worden en er zijn hoorhulpmiddelen die noodzakelijkerwijze aan het hoortoestel respectievelijk CI gekoppeld moeten worden.

Hulpmiddelen zijn toestellen die ervoor zullen zorgen dat functies die niet met het hoortoestel/CI kunnen ingevuld worden op een vervangende manier toch door de gehoorgestoorde kunnen worden uitgeoefend.

De hoorhulpmiddelen worden doorgaans ingedeeld volgens de toepassing die ze kennen:

  • Communicatie in moeilijke luisteromstandigheden
  • Telefoon
  • TV

De hoorhulpmiddelen kunnen anderzijds ook worden opgedeeld volgens hun werkingsprincipe:

  • Ringleiding
  • Infrarood overdracht
  • FM overdracht
  • BT ontwikkelingen

Steeds meer zien we ontwikkelingen bij de fabrikanten, waarbij het hulpmiddel deels geïntegreerd raakt in een totaal systeem uitgaande van het ontwikkelde hoortoestel. Het hulpmiddel wordt dan een merkspecifiek bijhorend element bij het totale hoorsysteem.

Bij de hulpmiddelen is er doorgaans een functionele indeling in:

  • Wekker
  • Signaleringssysteem
  • Onderhoud

Tekst: Herman Ketels, audioloog

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info