Tips voor je sollicitatie

 • wees jezelf
 • maak je gehoorprobleem niet groter dan het is
 • geef oplossingen voor je beperking
 • weeg voor- en nadelen af van het al dan niet vermelden van je slechthorendheid/doofheid in je cv of sollicitatiebrief.
 • overleg met je trajectbegeleider

Op de werkvloer

Post it

informatie

Zoveel mogelijk schriftelijke en visuele informatie via pc, nota’s, op prikborden,…

Bewegwijzering

Bewegwijzering

Plattegrond, pictogrammen

bron: www.westkans.be

Visueel alarm

Veiligheid

Visueel alarm, duidelijk vluchtplan

Bezet

Toiletten

Sloten: aanduiding vrij/bezet

Akoustiek kantine

Hoorcomfort

Achtergrondlawaai vermijden indien mogelijk door voldoende akoestische isolatie bv. in cafetaria, restaurant, kantine lawaai en galm beperken door doppen onder de stoelen, gordijnen, geen luide muziek, …

Office 730681 1920 1

Situering werkplaats

Goed visueel overzicht, voor de slechthorende goede verlichting, geen tegenlicht

Tips voor een vlottere communicatie

Voor je baas en je collega’s:

 • trek mijn aandacht
 • schakel achtergrondlawaai uit
 • zorg voor voldoende licht - vermijd tegenlicht
 • kijk me aan, dan kan ik liplezen
 • zorg voor een goed mondbeeld met een duidelijke articulatie
 • praat niet te snel, in een gewoon spreekritme, niet in dialect
 • luider praten mag, roepen niet
 • blijf geduldig en herhaal indien nodig (eventueel met andere woorden)
 • praat niet door elkaar
 • schrijf belangrijke afspraken, namen en cijfers op

Voor jezelf:

 • vertel dat je niet goed hoort, doe nooit alsof je het verstaan hebt als dat niet zo
  is
 • vertel je gesprekspartner hoe hij je kan helpen om beter te verstaan wat hij
  zegt (luider spreken of juist niet, iets trager praten, goed articuleren, enz.)
 • geef zelf het goede spreekvoorbeeld:
 • blijf rustig als je iets niet verstaat, vraag om het met andere woorden te zeggen
 • vraag wat je fout verstaan hebt en lach mee om het misverstand
 • als het écht niet wil lukken, voel je dan niet meteen buitengesloten maar wacht
  een nieuw onderwerp af of vraag iemand je te helpen

Tips voor auditief toegankelijke vergaderingen

Zorg voor of vraag:

 • een vergaderruimte met optimale akoestiek en belichting (geen tegenlicht)
 • ringleiding en geluidsversterking met een draagbare microfoon die kan
  doorgegeven worden of met een FM toestel
 • een schrijftolk, orale tolk, tolk VGT of de mogelijkheid om mee te volgen op de pc
  bij degene die het verslag maakt
 • een plaats dicht bij de hoofdspreker
 • zoveel mogelijk informatie op papier
 • PowerPointpresentaties met gebruik van een aanwijzer
 • een zichtbaar mondbeeld van de spreker (verlicht bij het gebruik
  PowerPointpresentatie)
 • een vergaderstijl waarbij niet te snel en niet door elkaar gepraat wordt
 • een rustmoment waarbij de slechthorende persoon kan aangeven of hij kan
  volgen
 • een schriftelijke neerslag van belangrijke afspraken en to do’s

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info