Werkwinkel

Je meldt je aan voor begeleiding naar werk bij de Werkwinkel.

Indien er een arbeidsbeperking is, zoekt de Werkwinkel samen met jou uit welke dienst aangewezen is voor trajectbegeleiding.

Tijdens de tocht naar werk geldt: reguliere begeleiding als het kan, gespecialiseerde begeleiding als nodig.

Het reguliere circuit loopt via de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsmiddeling en Beroepsopleiding).

VDAB is een Vlaamse dienst voor werkzoekenden en werknemers.

Deze dienst kan samen met jou naar een job op maat zoeken op de open arbeidsmarkt.

GTB

Wens je meer begeleiding op maat dan kan de VDAB je doorverwijzen naar GTB – Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst.

Wat doet deze dienst voor jou?

Hier wordt met jou een job op maat gezocht:

- op de open arbeidsmarkt

- in een maatwerkbedrijf (vroeger Beschutte en Sociale Werkplaatsen)

- in arbeidszorg (soort vrijwilligerswerk) GTB stelt samen met jou een stappenplan op. Bij het uitvoeren van de verschillende stappen word je gecoacht, ondersteund en bijgestuurd.

Wat kan GTB voor jou doen?

Bemiddelen naar de werkgever:

 • samen een cv en sollicitatiebrief opstellen
 • contacten met de werkgever leggen
 • een beroepsverkennende stage regelen….

Jouw competenties versterken:

 • samen externe begeleiding zoeken om ‘sterker’ te worden om zo een betere
  aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt
 • uitzoeken wat je mogelijkheden zijn en welk job doel je beoogt
 • uitzoeken of je in aanmerking komt voor BTOM’s (zie verder)
 • begeleiden bij sollicitaties
 • samen met jou een opleiding zoeken: kort of lang; regulier of gespecialiseerd
 • begeleiden bij de instap op de werkvloer: een beroepsverkennende stage, werkgever
  informeren, …
 • nazorg bieden gedurende enkele maanden eens je aan het werk bent.

GTB doet een beroep op partnerorganisaties bij het uitvoeren van het traject o.a. VDAB, Syntra, GOB, ….

GOB

VDAB en GTB kunnen een GOB (Gespecialiseerde Opleiding en Bemiddeling) inschakelen als een meer intensieve begeleiding aangewezen is.

Wat doet deze dienst voor jou?

GOB begeleidt je op maat naar werk op de open arbeidsmarkt:

 • je leert een cv opmaken
 • je kijkt samen met GOB of een opleiding zinvol en aangewezen is vb. bij VDAB of SYNTRA
 • je gaat met GOB op zoek naar (onbezoldigde) stage(s) waarbij GOB je introduceert
  op de werkplek, stages kunnen werkervaringsgericht en sollicitatiegericht zijn
 • binnen een (G)IBO, (Gespecialiseerde) Individuele BeroepsOpleiding
 • er is ‘nazorg’

Contactgegevens GOB:

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

BTOM


GTB of VDAB zoeken samen met jou uit op welke BTOM jij recht hebt. BTOM’s zijn Bijzondere TewerkstellingOndersteunende Maatregelen.

Vlaamse Ondersteuning Premie (VOP)

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) compenseert de verminderde productiviteit en de kosten van de inschakeling in het beroepsleven en de ondersteuning. Het kan toegekend worden aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of aanwierf, of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap.

De VOP wordt betaald aan de werkgever.

Aanpassing arbeidspost

Dit is aanpassing van de infrastructuur van de werkpost bv. lichtflitssystemen, ringleiding, telefoonversterker, ….

Aanpassing arbeidsgereedschap/-kledij (AG)

Dit zijn mobiele aanpassingen die de werknemer kan meenemen naar een andere job.

Tolk voor dove en slechthorende personen

Er kunnen tolkuren (schrijftolken en VGT- tolken) aangevraagd worden voor in de arbeidssituatie, bij sollicitaties en bij beroepsopleidingen.

Tegemoetkoming in de verplaatsingsonkosten van en naar het werk of een opleiding (enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden)

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info