Op 23 februari nam Gina Welleman deel aan de vergadering van de werkgroep mobiliteit, onderdeel van de welzijnsraad Dendermonde.

Op deze vergadering werd teruggekoppeld naar vorige vergadering: ‘Wil de stad Dendermonde een dovenvlag aankopen en uithangen’, vraag vanuit de fanclub EDC (European Disability Card). Zoals vorige vergadering afgesproken werd naar de juiste intentie/bedoeling achter het gebruik van deze vlag geïnformeerd. De welzijnsraad ontving hier geen antwoord op. Daarop werd besloten om zelf volgende initiatief te nemen:

Als de stad een dovenvlag wenst aan te kopen én op te hangen dan hoort daar een minimum engagement naar de doelgroep (doven en slechthorenden) tegenover te staan. De vergadering beslist dan ook om op 21 mei een informatie avond te organiseren waarop alle burgers van Dendermonde worden uitgenodigd. Om deze info avond bekend te maken bij het grote publiek kijkt men na of er in het stadsmagazine van mei nog ruimte is om een duidend artikel te plaatsen. De avond wordt ook expliciet aangekondigd in ‘Het Boekske’, maandelijks informatieblad naar alle LDC’s van Groot-Dendermonde. Daarnaast zal ook via de ELZ (Eerste Lijns zone) de uitnodiging verspreid worden aan (para)medici, mantelzorgers, … Er wordt gewerkt met (gratis) inschrijving zodat er een zicht is op het aantal geïnteresseerden.

Er wordt nagekeken of er een samenwerkingsverband kan opgezet worden met Dito, Kando, Samana, Okra, … hierdoor komt dit initiatief in aanmerking voor een projectsubsidie.

Van AHOSA vzw wordt verwacht dat zij deze informatie avond voorbereiden en presenteren.

Daarnaast wordt ook nagekeken op welke manier een korte vorming: ‘Hoe omgaan met doven/ slechthorenden.’ voor stads-/balie personeel kan georganiseerd worden.

Wordt vervolgd.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info