Op vrijdag 22 maart mocht Gina Welleman AHOSA vzw vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Welzijnsraad Dendermonde.

Eén van de agendapunten was “info prostaatlijn”. 2 heren kwamen kort uitleggen hoe zij prostaatkanker en alle aanverwante problemen onder de publieke aandacht proberen te krijgen…Op het eerste zicht vér van onze core business verwijderd, maar: voor AHOSA vzw een “déja vu”… Ook wij proberen doof en slechthorend zijn (en blijven communiceren in gesproken taal) onder de publieke aandacht te krijgen. Net zoals wij botsen ook zij op de stugge houding van media, politiek en daardoor ook de publieke opinie: als een “onderwerp” niet aantrekkelijk in beeld kan worden gebracht krijgt het geen media aandacht noch politieke aandacht… jammer. Positiever punt op de agenda was: “Acties slechthorenden”. Er was al overeengekomen dat als de stad Dendermonde een dovenvlag aankocht daar een minimum aan sensibilisering aan gekoppeld moest worden. Het eerste voorstel om op 21 mei een infoavond rond slechthorendheid voor alle burgers van Dendermonde te organiseren werd al snel afgevoerd als “te snel”, er is een degelijke voorbereiding nodig voor dergelijk initiatief. De vergadering heeft dan ook beslist om deze info avond in de ouderenweek (18 tot 24 november 2024) te organiseren. Zo is er tijd om de lezing inhoudelijk voor te bereiden, een aantrekkelijke tekst op te maken voor het stadsmagazine én een degelijk dossier in te dienen voor projectsubsidie. Daarnaast zal Gina ook een opleidingsdag voor baliepersoneel van de stad Gent meevolgen. Zo kan zij in samenspraak met de Welzijnsraad een opleidingsplan uitwerken voor baliepersoneel van de stad Dendermonde. Want ook een (korte) opleiding van baliepersoneel past in het sensibiliseringstraject “Dovenvlag”.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info