Op woensdag 17 april nam Kelly Bossuyt voor AHOSA vzw deel aan een webinar over Gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt: denk jij mee na over positieve acties? Deze webinar werd georganiseerd door het Vlaams Patiëntenplatform in samenwerking met NOOZO en Handicap & Arbeid. Tijdens deze webinar werd nagedacht over positieve acties om gelijkwaardigheid te bevorderen. Het doel is om een gedeelde visie te ontwikkelen over positieve maatregelen voor personen met een handicap of chronische aandoening.

Een positieve actie is een maatregel die tot doel heeft gelijkwaardigheid te bereiken. Deze maatregelen worden ingezet bij groepen waar ongelijke behandeling wordt waargenomen. De bedoeling is om te voorkomen dat bepaalde groepen systematisch benadeeld worden. Voorbeelden van positieve acties op de arbeidsmarkt zijn onder andere:

  1. Quota: Het instellen van een minimumaantal banen voor specifieke groepen (bijvoorbeeld mensen met een handicap).
  2. Gerichte wervingscampagnes: Actief zoeken naar kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen.
  3. Promotie van vacatures op specifieke plekken: Het verspreiden van vacatures op platforms die door diverse groepen worden bezocht.
  4. Doelgerichte trainingsprogramma’s: Het aanbieden van trainingen om vaardigheden en kansen te vergroten.

Tijdens het webinar ging een expert in gesprek met de deelnemers om samen na te denken over de ideale invulling van positieve acties ter bevordering van arbeidsmarktparticipatie. De input van de verschillende deelnemers werd serieus genomen, en er wordt verder gewerkt aan dit belangrijke onderwerp. Wordt vervolgd.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info