VPP, Vlaams ‘Patiëntenplatform’, de naam dekt in dit geval zeker de lading. In dit ‘platform’ kunnen ‘patiënten’ die één of andere lotgenotengroep vertegenwoordigen inspraak krijgen in de aanbevelingen die het VPP richt aan het RIZIV, de overheid, zorgverleners, …

AHOSA vzw is lid van dit platform. Sedert 2021 vertegenwoordigt Gina Welleman AHOSA vzw in een werkgroep: eHealth.

Onlangs kwam daar een zijsprongetje bij: mHealth.

Hier haar verslag!

‘En voor wie het nu al in Keulen hoort donderen: ondanks het feit dat ik al enkele online samenkomsten heb meegemaakt, blijf ik mij verbazen over namen, afkortingen, termen ,… Het lijkt mij soms Chinees. Daarom heb ik op de laatste online meeting gevraagd om eens een zo uitgebreid mogelijk lexicon op te maken zodat één en ander toch wel duidelijker begrepen kan worden.

Ik beloof dus in mijn verslagen steeds uit te leggen wat één of andere term of afkorting betekent.

Waar ging het in deze meetings over? Wat is eHealth, wat is mHealth?

eHealth gaat kort gezegd over ‘alle’ mogelijke digitale manieren waarop een relatie patiënt/ zorgverlener elektronisch wordt bijgehouden, gedeeld, beheerd, … eHealth gaat het gebruik van technologie als ondersteuning van de gezondheid(szorg) verzamelen.
En let op: dit is ook een jungle: mHealth Belgium, CoZo, Helena, mijngezondheid.be, … Door het bos zie je de bomen niet meer. Sommige ziekenhuizen hanteren ook nog volledig zelfstandige systemen… Dringend nood aan uniformiteit en centralisatie, maar ja, typisch Belgisch zeker?

Waar wij het in de meetings vooral over hebben is: welke informatie (data) is voor welke zorgverstrekker nodig, noodzakelijk, gewenst, (bv. moet een kinesist jouw laboresultaten kunnen zien of niet?). Wat met wensen over het levenseinde, heeft elke zorgverstrekker het recht om die te kunnen bekijken? Wat met informatie die voor ons, slechthorenden, belangrijk is maar die nergens geregistreerd wordt? Hebben wij de mogelijkheid, het recht, om deze info zélf in zo’n database te registreren? (ik denk bv. aan mijzelf: zonder BAHA ben ik doof, bij een verkeersongeval, als mijn BAHA’s afgevallen zijn, kan de hulpverlener misschien niet met mij communiceren, indien de hulpverlener wél weet heeft van mijn BAHA’s -inlezen Identiteitskaart?- kan hij direct overschakelen op communicatie op papier – of mijn BAHA’s zoeken en terug opklikken?). Ikzelf pleit in deze werkgroep dus vaak voor de mogelijkheid om als patiënt informatie omtrent je gehoor ‘openbaar’ te plaatsen zodat alle zorgverleners daar toegang toe hebben. Wij formuleren daarna advies, tips naar de beleidsmakers, naar de beheerders van deze websites. Net zoals wij zijn er ook werkgroepen van artsen, ziekenhuizen, zorgverleners, die zich over dezelfde materie buigen en ook hun adviezen geven.

Mhealth zag je daarnet ook even passeren: mhealth staat voor ‘mobile health’of mobiele gezondheid. Mobiele toepassingen, zoals medische apps, hebben een plaats gekregen in

de gezondheidszorg. Het gebruik van apps levert voor patiënten heel wat voordelen op. Zo kunnen deze digitale toepassingen er voor zorgen dat je meer regie krijgt over je gezondheid en behandeling. Je kan bijvoorbeeld via je smartphone je eigen gezondheid opvolgen en laten opvolgen. Via een app kan informatie verzameld en rechtstreeks doorgestuurd worden naar jouw behandelende arts.

MHealthBelgium centraliseert en catalogeert medische apps. Iedereen die een medische app heeft ontwikkeld kan aanvragen om deze op mHealthBelgium te publiceren. Je hebt daar 3 niveau’s: niveau 1 = het minimum= een CE (Europese commissie) certificaat (let op, dat krijg je ook niet zomaar, daarvoor moet je aan heel wat eisen voldoen onder andere een ISO certificaat (International Organization for Standardization = een Internationaal bewijs dat je aan strikte voorwaarden voldoet). Niveau 2 haal je na het behalen van 6 extra criteria (ook niet van de poes). Niveau 3 is nog een pak zwaarder. Enkel apps die niveau 3 halen komen in aanmerking voor een nomenclatuurnummer bij het RIZIV, dat wil zeggen dat er dan terugbetaling door de mutualiteit van deze app mogelijk is. Belangrijk in al deze criteria (niveau 1 tot en met 3) is bescherming van de persoonsgegevens van de patiënt/klant. En laat België nu op dat vlak wél één van koplopers zijn: bescherming van gegevens is hier zeer strikt geregeld, misschien zelfs beter dan in Amerika. Dus op dat gebied mogen wij gerust zijn.

Ik hoop dat er in de toekomst toch iets meer samenwerking, uniformiteit komt tussen al deze ‘elektronische’ toepassingen. Voor ons als gebruiker, patiënt kan dat enkel maar duidelijker en eenvoudiger worden. Jammer genoeg speelt er een financiële factor mee (elk systeem vindt zichzelf het beste en wil daar ook winst uithalen) dus een snelle en eenvoudige oplossing lijkt mij niet voor direct.

www.mhealthbelgium.be

https://vlaamspatientenplatform.be/nl/standpunten/wat-moet-je-weten-over-mhealth-en-telegeneeskunde

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info