Op 5 maart volgde Inès Van de Weyer namens AHOSA vzw het virtueel lunchdebat van het Europees Parlement, naar aanleiding van Wereldhoordag.

Dit stond in het thema van de WHO: ‘Changing mindsets: overcoming the challenges posed by societal misperceptions and stigmatizing mindset’.

Shelly Chadha (WHO) lichtte dit thema toe en focuste op de noodzaak tot informeren van de brede samenleving om mispercepties tegen te gaan, op de noodzaak tot het versterken van hulpverleners door ze de nodige kennis en tools te geven en op de noodzaak om te gaan voor inclusie van slechthorende personen.

Lydia Best (EFHOH, European Federation of Hard of Hearing People) stelde o.a. een aantal mispercepties in het licht die zeker moeten aangepakt worden, wat nadien vanuit een wetenschappelijk perspectief nog gespecifieerd en gekaderd werd door Mark Laureyns (AEA, European Association of Hearing Aid Professionals).

Stefan Launer (EHIMA, European Hearing Instrument Manufacturers Association) had het vooral over de bredere impact van slecht horen op het algemeen welzijn, fysisch, psychisch, cognitief en emotioneel. Hij haalde twee recente studies aan die aantoonden dat slechthorende mensen die geappareilleerd zijn een significant betere cognitieve gezondheid hebben dan wie ze niet gebruikt en vermeldde ook nog eens dat de hoortoestellen leidden tot een lagere vermoeidheidsgraad en tot meer fysieke activiteit.

Emma Smith (WHO) rondde af met een lezing over een meer inclusief gezondheidssysteem.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info