Tegemoetkomingen voor rookmelders voor doven en slechthorenden

Vanaf 1 januari 2020 moet iedere woning in Vlaanderen uitgerust zijn met minstens 1 rookmelder per verdieping. Het VAPH biedt momenteel een tegemoetkoming voor maximaal 2 aangepaste rookmelders voor doven en slechthorenden. Het is echter mogelijk dat u in uw woning meer dan 2 rookmelders moet plaatsen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Daarom past het VAPH de tegemoetkoming in de refertelijst aan.

Vanaf 1 januari 2020 kunt u maximaal 5 rookmelders (inclusief de rookmelders die u eventueel al vergoed kreeg in het verleden) aanvragen bij een signaleringssysteem voor thuisgebruik. Als alternatief kunt u kiezen voor rookmelders die los van een signaleringssysteem werken (stand alone). Daarvoor kunt u alleen een tegemoetkoming krijgen als u nog niet eerder een tegemoetkoming voor rookmelders gekregen hebt.

U kunt vanaf 1 januari 2020 een aanvraag indienen voor de noodzakelijke rookmelders voor doven en slechthorenden in uw woning.

  • Vroeg u al eerder een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aan bij het VAPH? Dan kan het VAPH aankopen vergoeden met een factuurdatum van ten vroegste 1 december 2019.
  • Is dit uw eerste aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen bij het VAPH? Dan kan het VAPH aankopen vergoeden met een factuurdatum van ten vroegste 1 januari 2019.

Kreeg u van het VAPH eerder al een tegemoetkoming voor een signaleringssysteem en wilt u nu bijkomend een aantal rookmelders aanvragen? Dan kunt u de aanvraag zelf indienen met uw eigen motivering (via een vereenvoudigde aanvraag). In dat geval hoeft u dus geen beroep te doen op een multidisciplinair team. Belangrijk is dat u duidelijk het aantal verdiepingen in uw woning (inclusief kelder en zolder) vermeldt in uw motivering.

Opgelet: U weet pas zeker dat u een tegemoetkoming krijgt als u van het VAPH een bericht gekregen hebt dat uw aanvraag is goedgekeurd! Een aankoop voor u een goedkeuring van het VAPH ontvangen hebt, houdt het risico in dat u de kosten zelf zult moeten dragen.

Meer informatie over de verplichting om rookmelders te plaatsen, vindt u op de website van Wonen Vlaanderen.

Naar de refertelijst

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen.

Lees meer over de aanvraagprocedure

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info