Voor de ondersteuning van projecten van AHOSA vzw, is het belangrijk dat er kan samengewerkt worden met de academische wereld. Het team rond ‘Hoorzorg in WZC’, heeft het voorbije jaar kunnen rekenen op een student audiologie van de Arteveldehogeschool, die rond dit thema een bachelorproef heeft gemaakt.

Samen met een docent was Claire Tollenaere de promotor. Naast een literatuurstudie, verwerkte de student de resultaten van de feedbacklijsten van de vormingen en de pre-en postvragenlijsten van bewoners. Ze formuleerde conclusies en aanbevelingen. Een belangrijke vaststelling is dat na de opleidingen het gedrag van de hulpverleners naar de slechthorende bewoners veranderd was: zij houden meer rekening met het gehoorverlies en passen de tips toe. Dit resulteert in een betere verstaanbaarheid en daardoor vlottere gesprekken met de bewoners. Op gebied van controle en onderhoud van de hoortoestellen is er nog meer coaching nodig. De student hielp ook bij de ontwikkeling van een flyer met tips voor bewoners en hun omgeving en maakte enkele picto’s die in de kamer kunnen worden opgehangen om de aandacht te richten naar het gehoor van de bewoner.

De vormingen werden op heel positieve feedback onthaald. Ondertussen werd de powerpoint aangepast door het team, dankzij enkele suggesties die door de deelnemers waren geformuleerd. Het is de bedoeling het project verder uit te breiden. Er worden contacten gezocht binnen verschillende koepels van de WZC.

Donderdag 22 juni 2023 was er de afsluiting van de bachelorproef op de Arteveldehogeschool met een verdiepingsgesprek met de studente, een voorstelling van het werk en een wetenschappelijke posterbeurs. Een primeur voor de opleiding logopedie en audiologie was dat voor het eerst deze posterbeurs samenviel met de ‘My Global Mind-fair’ waar studenten al hun creaties toonden, die ze maakten in het ‘Fablab’, stuk voor stuk met hoge relevantie voor het werkveld.

Deze producten kunnen waardevol geïmplementeerd worden in de praktijk en misschien zo een kans krijgen om verspreid of vermarkt te worden. Voor het project ‘Hoorzorg’ ging het over de picto’s, individueel project van de student, en de flyer, die in samenwerking met AHOSA vzw werd gemaakt. Er waren nog scripties gemaakt die relevant zijn als achtergrond van het Hoorzorgproject: o.a.

‘Drempels tot aanschaf van hoortoestellen: een onderzoek in een WZC en ‘Onbehandeld gehoorverlies bij de oudere populatie’. Ook hier zijn de conclusies overduidelijk: er is nood aan meer aandacht voor het ‘horen’ bij ouderen in functie van de levenskwaliteit, ook in deze fase.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info