Op 9 januari nam Gina Welleman namens AHOSA vzw deel aan een ‘aftoetstafel’ waarbij het ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde iedereen die zin had uitnodigde om samen te zitten rond: ‘Samen beter 2025 – 2027’.

Gina zorgde ervoor dat volgende aandachtspunten om de communicatie met dove/slechthorende patiënten te optimaliseren werden meegenomen in het plan ‘Samen beter’:

  • Oog hebben voor het feit dat het ‘afroepen’ van de naam van een patiënt is voor dove/slechthorende mensen (verder afgekort als D/SH) altijd een probleem is.
  • De D/SH zou het recht moeten hebben om zijn/haar beperking in het dossier/op de afdeling/ ij onderzoeken duidelijk te maken (logo in dossier/ armbandje/ badge/ bedposters).
  • Zodra deze beperking herkenbaar in het dossier staat, hoort alle medisch en paramedisch personeel de D/SH op de juiste manier te benaderen (in eerste instantie: de aandacht vragen van de D/SH én checken dat communicatie mogelijk is, dat ‘de boodschap’ overkomt).
  • De D/SH zou altijd een vertrouwenspersoon/tolk moeten mogen meebrengen - mààr: de dialoog blijft arts – D/SH.
  • Bij onduidelijkheid tijdens een bezoek arts/bespreken resultaten/diagnosestelling: zoveel mogelijk ook schriftelijk meegeven aan D/SH.
  • Bij ingrepen/onderzoeken waar de hoorapparaten verwijderd moeten worden: zo laat mogelijk verwijderen én zo snel mogelijk terug plaatsen (mee naar OK, intensieve).
  • Ook bij onthaal/inschrijving mogelijkheid om aan te geven dat men D/SH is en daardoor juiste communicatie.
  • Door juiste communicatie met D/SH zorgt men voor comfort/vertrouwen/zekerheid.

Wij blijven dit ‘plan’ opvolgen en zullen ook verder uitgenodigd worden bij de uitwerking ervan.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info