Rondleiding Stadsmuseum van Gent (STAM) op vrijdag, 21 februari 2020

Koud en nat weer, de ideale dag voor een museumbezoek in het Stadsmuseum van Gent.

En ja hoor, we werden ‘warm’ onthaald door Martine Audenaert, stadsgids en Vera Robberecht, afgevaardigde van AHOSA vzw, die instond voor de praktische begeleiding. Laure Vandeplas, product specialist bij Phonak Benelux was aanwezig met het Roger-systeem om de slechthorenden onder ons beter in staat te stellen de uitleg te volgen bij de rondleiding.

Al snel hingen we zowel letterlijk als figuurlijk aan de lippen van onze gids. Dankzij haar rustig spreektempo, zeer duidelijke articulatie én dankzij onze hoorhulpmiddelen werd de rondleiding voor ons allen een boeiende ervaring.

Martine loodste ons langs een chronologisch parcours in de historische Bijlokeabdij.

Vele eeuwen lang stond ziekenzorg centraal in deze 14 de eeuwse abdij. Martine vrolijkte de rondleiding op met boeiende weetjes. Zo vertelde ze ons dat de zieken het bed deelden met meerdere personen, waarbij er door de kloosterzusters werd gebeden voor hun zielenheil ( geen kennis van besmettingsgevaar...).

Na de vernieling van de oude abdijkerk tijdens de beeldenstorm in de zestiende eeuw, werd een nieuwe kapel opgetrokken in de oostelijke vleugel die voorheen als slaapzaal van de kloosterzusters diende.

In de eerste tentoonstellingsruimte vertelde Martine ons over het ontstaan van de stad Gent.

Duizenden jaren geleden woonden er al mensen op de plaats waar Schelde en Leie samenvloeien. De Romeinen gaven deze plaats bij de verovering van Gallië de naam Ganda, wat samenvloeiing betekent. Ganda bestond uit de droge Blandijnberg en een moerassig dal met veel waterlopen.

Op deze berg stichtte Heilige Amandus in de 7dezevende eeuw een klooster dat later de Sint Pietersabdij zou worden. Hij bouwde ook een tweede klooster aan de Porta Ganda, de latere Sint Baafsabdij. Ganda groeide uit tot handelscentrum dankzij de scheepsvaart…

Vervolgens gingen we naar de refter, een indrukwekkende ruimte met een gewelf van houten spitsbogen en zachtgekleurde muurschilderingen met o.a. Het Laatste Avondmaal, de Zegening van Maria, Heilige Christoffel en Johannes De Doper. Martine leerde ons dat de Heilige Christoffel steeds afgebeeld wordt terwijl hij door het water waadt, met kind Jezus op zijn arm.

In deze eetzaal zagen we ook een prachtige graftombe van een rijke burggraaf uit de 13de eeuw. Op het grafmonument wordt een ridder afgebeeld, gehuld in een maliënkolder met schild en zwaard in de hand. Zijn voeten rusten op zijn trouwe (jacht)hond, zijn hoofd op een kussen gesteund door engelen en overkapt door een burcht. Deze verwijst naar de hemelse stad Jeruzalem.

In een volgende tentoonstellingsruimte werd onze aandacht getrokken door een Romaanse doopvont in oude Doornikse, blauwe steen. Deze doopvont is rijkelijk gedecoreerd met bijbelse taferelen. We herkennen Adam en Eva in de tuin van Eden, de zondeval, de verjaging uit het paradijs, de drie koningen bij Herodes…Hier wist Martine ons te vertellen dat de ‘appel’ waarvan trouwens ook Adam gegeten heeft - er is toch een stukje in zijn keel blijven steken - in feite een citrusvrucht was (kruising limoen en pomelo).

Verderop op het parcours kwamen we bij het Belfort. Het Belfort stond symbool voor de autonomie en onafhankelijkheid van Gent.

Wederom wist Martine onze aandacht op een interactieve manier scherp te houden. De draak bovenop de toren hield niet alleen de stad in de gaten, maar was ook de symbolische schattenbewaarder van het Belfort. In de schatkist bevonden zich immers de privileges van de stad. Vooral brand vormde het grootste gevaar in een stad die grotendeels uit houten woningen bestond. De term ‘steenrijk’ vindt hier haar oorsprong. Alleen de rijken konden zich een stenen woning veroorloven. Torenwachters en klokkenluider waakten over de stad. Met een vlag toonden ze de richting waarin de inwoners konden vluchten bij een grote stadsbrand. De eerste en bekendste klok in het Belfort was klokke Roeland.

Een laatste woordje van uitleg kregen we bij het krijgsvaandel met de Maagd en de Leeuw van Gent. Dit bijzonder mooie vaandel dateert uit de 15de eeuw. De Maagd fungeerde als zinnebeeld voor een onbezette, vrije stad. De leeuw drukte de strijdvaardigheid van de Gentenaars uit.

Hier eindigde onze gegidste rondleiding. We namen afscheid van Martine Audenaert met een welverdiend applaus. Ze was een vurige vertelster die ons wist te boeien van het begin tot het einde.

Namens de hele groep, ook dankjewel AHOSA vzw, voor deze leuke, goedgeorganiseerde uitstap !

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info