Naar aanleiding van de Internationale Cochleaire Implant (CI) dag op 25 februari en de Wereld Hoor Dag op 3 maart willen wij (de Vlaamse gebruikersorganisaties voor kinderen en volwassenen met een gehoorverlies VLOK-CI vzw, AHOSA vzw, Onder Ons vzw, Telecontact vzw, samen met het Vlaams expertise centrum over Cochleaire Implantatie-ONICI) jullie op de hoogte brengen dat er wereldwijd zeer belangrijke zaken gebeuren op vlak van ‘gehoorverlies’ die ons allen aanbelangen.
Zo zijn er de voorbije jaren tal van wetenschappelijke publicaties verschenen die aantonen dat de impact van gehoorverlies (op communicatie, werk, welbevinden, sociaal-emotioneel, psychisch en cognitief functioneren) niet mag onderschat worden en dat gehoorverlies tijdig dient aangepakt te worden, want we beschikken vandaag de dag over goede technologische hulpmiddelen en begeleiding.

Gehoorverlies is immers een verborgen beperking, die steeds frequenter voorkomt (de WHO verwacht een stijging van 430 miljoen nu naar 711 miljoen in 2050) waar de overheden nog steeds veel te weinig rekening mee houden, ondanks het feit dat de WHO in haar ‘World Hearing Report van 2021’ een oproep doet om meer te investeren in het screenen en behandelen van gehoorverlies.

Tal van wetenschappelijke publicaties, o.a. in het befaamde Engelse tijdschrift ‘the Lancet’, bevestigen immers dat er een grote samenhang is tussen (niet tijdig behandeld) gehoorverlies en het cognitief functioneren. De meest recente informatie op vlak van ‘cognitie en gehoorverlies’ staat mooi samengevat in het bijgevoegde document ‘Why hearing matters for healthy ageing: the impact of hearing loss on cognitive health and dementia’.
Wij zijn verheugd om vast te stellen dat er recent op 16 februari 2022 nog een debat was in het Vlaams Parlement rond het belang van goede hoorzorg en dit naar aanleiding van een vraag van Vlaams Parlementslid Vera Jans aan minister Wouter Beke, maar anderzijds werd uit het debat en de antwoorden van de minister ook wel duidelijk dat de impact van gehoorverlies nog steeds erg onderschat wordt.

Ter gelegenheid van de Internationale CI-dag wordt op 24 februari 2022 door CIICA, het internationale netwerk van CI-gebruikers, een grote internationale Webinar georganiseerd rond de topic ‘The Impact of the Pandemic on CI users, Families and Services’, want je kan je wel voorstellen dat het dragen van mondmaskers en het beperken van de reguliere zorg in ziekenhuizen een grote invloed heeft op mensen met gehoorverlies en de hoorzorg in het algemeen.

Op 3 maart 2022, ter gelegenheid van de Wereld Hoor Dag, organiseert de WHO, in samenwerking met het Europees Parlement, een virtueel lunch debat onder de titel ‘To hear for life, listen with care’, waarin de nadruk zal liggen op het goed beschermen van je oren tegen overstimulatie.

Ook in Vlaanderen worden ter gelegenheid van deze ‘week van gehoor’ door onze verenigingen tal van activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover vind je op hun respectievelijke websites.

Tot slot willen we een aantal belangrijke vaststellingen op vlak van gehoorverlies even op een rijtje zetten.

Enkele belangrijke recente gegevens rond gehoorverlies. Wist je dat:

• in dit corona-tijdperk (waarin iedereen mondmaskers moet dragen of online moet werken) het verstaan van spraak voor mensen met een gehoorverlies gemiddeld genomen minder dan de helft van ‘normaal’ bedraagt

•er in België meer dan 1 miljoen en in Vlaanderen meer dan 660000 mensen zijn die niet goed horen (10% van onze Westerse bevolking) en de WHO verwacht dat dit aantal tegen 2050 zal verdubbelen!

•in Vlaanderen meer dan 90% van de kinderen die audiologisch gezien in aanmerking komen voor een cochleair implantaat er ook één dragen, maar dat dit percentage bij de volwassenen minder dan 10% bedraagt!

• personen met een ernstig onbehandeld gehoorverlies 5x meer risico hebben op dementie dan normaalhorenden
• oudere mensen met een gehoorverlies een verhoogd risico hebben op sociaal isolement en geestelijke gezondheidsproblemen
• ouderen met een gehoorverlies 2.5 x meer risico hebben dan normaalhorenden om een depressie te ontwikkelen
• gehoorverlies zorgt voor een intensiever gebruik van medische en sociale diensten
• personen met een gehoorverlies frequenter werkloos zijn of onder hun niveau presteren
• recentste hoorapparaten en hoorimplantaten duidelijk hebben aangetoond dat zij het leven van mensen positief kunnen veranderen en op termijn kostenbesparend zijn
• hoorapparaten en cochleaire implantaten de kans verlagen op werkloosheid en de job functie verhogen
• hoorapparaten en cochleaire implantaten zorgen voor minder cognitieve achteruitgang
• de kosten om GEEN hoorapparatuur te voorzien aanzienlijk veel hoger zijn, dan de kosten om ze wel tijdig te voorzien

• het invoeren van een universele gehoorscreening rond de leeftijd van 55 jaar, gecombineerd met goede opvolging en begeleiding een kostenbesparend initiatief is (WHO-report, 2021: € 1 investeren levert 10 jaar later € 12 op)

• het gebruik van de huidige hoogtechnologische hoorapparatuur ook de nodige ondersteuning en begeleiding (revalidatie) vraagt
• personen met een gehoorverlies te weinig worden doorverwezen voor revalidatie en begeleiding, met als gevolg dat ze soms niet het maximale uit hun hoorapparatuur halen. Ook patiëntenverenigingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Gezien het grote belang om gehoorverlies tijdig en goed aan te pakken, zouden wij het erg op prijs stellen als jullie in de loop van de volgende weken en maanden aan deze topic meer aandacht kunnen besteden. Wij hopen dan ook dat er in Vlaanderen, België en heel Europa acties ondernomen worden om gehoorverlies te vermijden (preventie) en als het er toch is om het dan tijdig vast te stellen (hoorscreening 55+), aan te pakken (via goede hoorapparaten en cochleaire implantatie) en te behandelen (via wetenschappelijk onderbouwde revalidatie). Wij zijn altijd bereid om onze ervaringen (vanuit de gebruikersverenigingen) en onze expertise (vanuit Expertisecentrum ONICI) ter beschikking te stellen om een actieplan rond deze topic mee te helpen ontwikkelen.

Hopend op een positieve reactie, danken wij u bij voorbaat.

-José de Krosse, VLOK-CI vzw (=Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant vzw) : voorzitter@vlok-ci.eu of tel. 0478686557

-Arsène Vyncke: Onder Ons vzw (=vereniging van en voor slechthorende en doof geworden volwassenen): vyncke.arsene@gmail.com of tel. 0497758801

-Monica De Muynck, AHOSA vzw (= Anders HOren Samen Aanpakken, Vereniging voor mensen die slechthorend of doof zijn en communiceren in gesproken taal): info@ahosa.be of tel. 092682626

-Greta Brunclair, Telecontact vzw: greta_brunclair@outlook.be of tel. 0485789044

-Leo De Raeve, ONICI (Onafhankelijk Informatie- en Research Centrum over Cochleaire Implantatie; www.onici.be): leo.de.raeve@onici.be of tel. 047971612

Why hearing matters for healthy ageing: the impact of hearing loss on cognitive health and dementia

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info