NOOZO (Niet Over Ons Zonder Ons) is een Vlaamse adviesraad Handicap en bestaat in december 2 jaar. Ook AHOSA vzw maakt deel uit van NOOZO.

Het tweejarig bestaan was een mooi moment om de banden tussen ervaringsdeskundigen en beleidsmakers op het Vlaams niveau te versterken.

Normaal ging dit forum door in het Vlaams parlement maar COVID-19 heeft daar een stokje voor gestoken. Het forum ging online door. Niet zo eenvoudig maar het lukte wel.

We startten om 13.00 uur met een inleiding en de opsplitsing in groepen.

Er waren drie aanloopsessies met drie verschillende thema’s. AHOSA vzw koos voor het thema basisbereikbaarheid. Als slechthorende die gebruik maakt van het openbaar vervoer - inlichtingen loketten - verstaanbaarheid in stations en perrons met o.a. dienstregelingen en wijzigingen, is dit een belangrijk thema.

Laat het duidelijk zijn: vanaf 2021 zal het openbaar vervoer veranderen. Er zullen minder haltes zijn, je zal vaker moeten overstappen, je zal op verschillende manieren moeten reizen.

NOOZO wil een partner zijn voor het beleid. Belangrijk is dat partners regelmatig in dialoog gaan met elkaar, spreken en luisteren, elkaars noden begrijpen en naar elkaar toewerken.

In onze themagroep kwam vooral naar voor: als één stem spreken, kijken welke raakvlakken er zijn, meten is weten (het meten zichtbaar maken), participatie en deelname aan de vervoersregio’s, regelmatig gebruikersoverleg, de noden van gehandicapten bij het gebruik van het openbaar vervoer blijven op de agenda plaatsen, zoeken naar een groter politiek steunpunt.

Het laatste deel (dialoog met minister Somers) werd door ons niet meer bijgewoond.

Maar onze conclusie is dat er wel veel ingezet wordt op rolstoelgebruikers en blinden. Doofheid/slechthorendheid is nog altijd een onzichtbare handicap. Voor AHOSA vzw ligt daar dus nog steeds een zeer grote uitdaging.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info