Infoavond schrijftolken en afstandstolken

Op dinsdag 10 september 2019 gaf Lieven Kind - directeur CAB (Communicatie en Assistentie Bureau) en zwaar slechthorend - samen met Sarah Verbeke - doof, CI-drager en ervaringsdeskundige schrijftolken - een interessante informatieavond over schrijftolken en afstandstolken.

Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt.

Deze kan ingezet worden zowel in de leefsituatie, in de arbeidssituatie, bij solliciteren en bij beroepsopleidingen.

De betaling van het uurloon en km vergoeding voor de schrijftolk gebeurt door het VAPH via het CAB in de leefsituatie en door de VDAB via het CAB in de arbeidssituatie.

Recht op tolkuren in de leefsituatie

De tolkuren die het VAPH subsidieert, kunnen enkel ingezet worden bij tolkopdrachten in de leefsituatie. Die tolkuren worden ook privé-tolkuren of 'L-uren' genoemd. De 'L' verwijst naar de leefsituatie.

Personen met een auditieve handicap kunnen van het VAPH een recht op L-uren krijgen voor 18 tolkuren per jaar. Wie ook een visuele handicap heeft, kan een recht op L-uren krijgen voor 90 tolkuren per jaar. Het aantal tolkuren kan verdubbeld worden als je goed motiveert waarom je extra uren nodig hebt.

Ook de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten kennen rechten toe voor tolkuren. Meer informatie daarover vind je op de website van het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB).

Heb je recht op tolkuren in de leefsituatie?

Om recht te kunnen hebben op tolkuren in de leefsituatie, moet je voldoen aan de algemene voorwaarden ( https://www.vaph.be/voorwaarden/algemeen) om erkend te worden als persoon met een handicap door het VAPH.

Bovendien moet je voldoen aan de volgende voorwaarde:

Je moet een audiogram (tonaal of vocaal) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat aan een van de volgende criteria is voldaan:

  • via een tonaal audiometrische test een gemiddeld gehoorverlies aantonen van 70 dB of meer aan beide oren voor de zuivere toonstimuli van 500, 1000, 2000 en 4000 Hz, vastgesteld overeenkomstig de BIAP-normen;
  • via een vocaal audiometrische test, bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, maximaal 70 % spraakverstaan aantonen bij optimale versterking.

De aanvraag voor een schrijftolk gebeurt via het CAB www.cabvlaanderen.be.

Afstandstolken vergemakkelijken en verbeteren de communicatie tussen dove/slechthorende mensen en horende mensen. Via een beeldscherm wordt het gesprek tussen een horende en een dove /slechthorende persoon vertaald van gesproken Nederlands naar geschreven Nederlands en omgekeerd. Dit kan als slechthorende persoon en horende persoon op een verschillende plaats zijn, maar ook als beide zich op dezelfde plek bevinden. Inschrijven bij het CAB is erg gemakkelijk en gratis.

Vul het inschrijfformulier in via http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/inschrijven.aspx

Meer informatie zie www.cabvlaanderen.be en www.vaph.be/tolk

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info