Dinsdagavond 29 november vond een “Inclusie-academie” plaats: “ De (on)zichtbaarheid van personen met een beperking in de media”.

Deze academie werd georganiseerd door “De Genereuzen / Hart voor Handicap”.

Gastvrouw van dienst was Kristel Gevaert, moderator was Luc Zelderloo. Gina Welleman heeft deze academie gevolgd.

Panelleden waren: William Bouva, Monique Van Den Abbeel (beide vertegenwoordigers van personen met een beperking), Nadia Hanssens (adviseur diversiteit & inclusie VRT), Maarten Janssens (Channel manager VTM / DPG Media). Verontschuldigd was Vlaams Minister Bejamin Dalle (bevoegdheden Brussel, Jeugd, Media en armoedebestrijding) wegens ziekte.

Door de afwezigheid van de minister was deze “academie” onmiddellijk een stuk minder zwaarwegend.

Wat voor ons, slechthorenden en doven die communiceren in gesproken taal, belangrijk is: degelijke ondertiteling, wordt door VRT en VTM op een andere manier benaderd.

VRT heeft als openbare omroep in zijn beleidsverklaring het engagement om 98% van de programma’s te ondertitelen. Ook waar zij uitbesteden aan productiehuizen wordt dit engagement meegenomen. VTM is een “commerciële “ zender, ondertiteling “kost centen” en wordt net daarom vaak niet in het budget van hun productiehuizen opgenomen.

Hier is dus nog heel wat werk aan de winkel.

Wat betreft het onderwerp van deze academie: “de (on) zichtbaarheid van personen met een beperking in de media” moesten zowel VRT als VTM bekennen dat zij al meer dan 11 jaar actief bezig zijn met inclusie van personen met een migratieachtergrond, quota van geslacht (M/V/X/??), sociale mix en leeftijd… maar dat zij op geen enkele manier (noch zelf , noch via hun productiehuizen) “beperking” als een criterium meenemen. Net zoals William Bouva heeft ook Gina Welleman als ervaring bij de selectieprocedure voor deelname aan een TV quiz dat zij niet geselecteerd werden omwille van quota: regio/leeftijd/geslacht/achtergrond. Zowel VRT als VTM geven toe dat zij bij “diversiteit en inclusie” lang gefocust hebben op migratieachtergrond en dat ook in cijfers registreren… inclusie van personen met een beperking wordt (nog) niet geregistreerd. Héél jammer dat de minister niet aanwezig was om hier een standpunt over te kunnen innemen. Als ongeveer 15% van de Vlamingen een “beperking” heeft lijkt het toch niet meer dan logisch dat ook deze bevolkingsgroep zichtbaarder in beeld komt.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info