Een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers (ex-professionals en ervaringsdeskundigen rond gehoor) ontwikkelt momenteel een project rond Hoorzorg als onderdeel van de basiszorg in een WZC. Dit gebeurt onder algemene coördinatie van bestuur en medewerkers van AHOSA vzw.

Vanaf 19 januari wordt er effectief gestart met het pilootproject. Het WZC Sint-Jozef in Assenede was bereid om mee te werken en de nodige feedback en ondersteuning te geven tijdens de verschillende opleidingssessies die georganiseerd worden voor bewoners, hun familie en voor de medewerkers.

De inhoud van de opleidingen is gericht op verschillende pijlers: o.a. het belang van (goed) horen i.f.v. kwaliteit van leven, basiskennis van hoortoestellen en hoorhulpmiddelen die bijdragen tot een beter gehoor en het kennen en toepassen van eenvoudige, maar belangrijke tips om een goede communicatie te bekomen.

Tot nu toe is er vooral gewerkt aan het vorm geven van deze opleidingen en aan het ontwikkelen van materiaal, waaronder een powerpoint en enkele begeleidende instructiefilmpjes, dit laatste met de ondersteuning van een professionele firma.

Na iedere sessie zullen gerichte evaluatievragenlijsten ingevuld worden door de deelnemers. Op die manier kan er voortdurend worden geëvalueerd en bijgestuurd.

De slechthorende bewoners vullen onder begeleiding een vragenlijst in, vóór de start van de opleidingen, en 2 tot 4 weken na de laatste sessie. Dit is een vorm van effectenmeting. Deze gegevens kunnen meegenomen worden bij de verdere uitbreiding van het project.

Voor de verwerking van de evaluatielijsten van de medewerkers en de afname en verwerking van de vragenlijsten van de bewoners is er hulp van een studente audiologie aan de Arteveldehogeschool, in functie van haar bachelorproef. Eén van de vrijwilligers is externe begeleider hiervan, en werkt samen met de interne begeleider, docent aan de opleiding audiologie. De studente heeft ook de opdracht om de powerpoint mee te helpen aanpassen aan bewoners en familie en om een flyer te maken voor hen. Op die manier is ook de academische wereld betrokken: de Arteveldehogeschool is bereid in de toekomst verder samen te werken rond dit thema.

Na afloop van het project volgt een evaluatie en wordt bekeken hoe de good practices kunnen uitgerold worden in Vlaanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info