Het Vlaams Patiëntenplatform waarvan AHOSA vzw lid is, is vertegenwoordigd in de Werkgroep Toegang van het federale eHealth-platform.

Federaal werd een voorstel “de paradigmashift” voorgesteld om zorgverleners ruimer toegang te geven aan de patiëntendossiers dan het huidige systeem met de vaste toegangsmatrix.

VPP werkte rond deze paradigmashift een standpunt uit o.b.v. eerdere consultaties van patiëntenverenigingen.

Dit werd besproken in de expertpool, waarbij Gina, AHOSA vzw vertegenwoordigt, om te bekijken of dit standpunt nog juist is of het eventueel aangevuld/aangepast kan worden. AHOSA vzw gaf hierbij ook zijn standpunt.

Er werden verschillende mogelijkheden besproken.

Op basis van de input van de verschillende verenigingen zal die nota aangevuld en verscherpt worden.

De nota zal dan ook bezorgd worden aan stakeholders die dezelfde mening delen, met de vraag deze mee te ondersteunen.

Finaal wordt de nota dan verstuurd aan het eHealth-platform en als standpunt kenbaar gemaakt tijdens de relevante overlegmomenten.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info