Donja Rijnders schreef een verhandeling over “Een eerste validatie van spel voor binaurale lokalisatietraining bij slechthorende volwassenen” tot het behalen van de graad van Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KULeuven.

AHOSA vzw vindt dit een interessant onderwerp en hielp mee om deelnemers te zoeken voor medewerking aan dit onderzoek.

We vroegen haar na afronding van het onderzoek een stukje te schrijven met informatie en de resultaten ervan.

Hierbij haar toelichting.

“In mijn masterproefonderzoek mocht ik nagaan of het binauraal horen bij slechthorende volwassenen verbeterd kan worden door training en of dit zou kunnen leiden tot een beter spraakverstaan in rumoer. Onderzoeksgroep ExpORL (KU Leuven) heeft hiervoor een binauraal lokalisatiespel ontwikkeld. In dit spel, wat gespeeld wordt op een tablet, hoort de speler een 'helikoptergeluid' dat van links naar rechts (en omgekeerd) lijkt heen en weer te bewegen. Spelers moeten op het scherm tikken wanneer het geluid zich in het midden bevindt, waardoor de helikopter een balk naar beneden laat vallen. De speler kan de helikopter en de balk die deze vervoert niet zien en moet volledig op gehoor, op het juiste moment op het scherm tikken. Het doel is om in het midden een zo hoog mogelijke toren van balken te maken.

In mijn masterproef onderzocht ik of deelnemers beter werden in het spelen van dit spel, en of dit ook een verbetering zou geven in het alledaags leven (lokaliseren van geluiden en spraakverstaan in rumoer). Door de veranderde omstandigheden rond COVID-19 heb ik mijn onderzoek iets moeten aanpassen, en heb ik de focus verlegd op het nagaan van beginscores van slechthorende deelnemers en een juiste waarneming van de geluiden die aangeboden werden via de hoortoestellen en een streamingssysteem. Tips en verbeteringen die deelnemers mij gaven, heb ik genoteerd voor verbetering van het spel en de trainingsprocedure in vervolgonderzoek. Helaas heb ik het effect van training niet voldoende kunnen onderzoeken, maar ik ben er zeker van dat hiermee in vervolgonderzoek mooie resultaten behaald kunnen worden!

In mijn onderzoek haalden slechthorende deelnemers gemiddeld (over alle deelnemers heen) een score van 4,5 dB (± 2,3 dB) op het binaurale lokalisatiespel (het helikopterspel). Deze resultaten zijn minder gunstig vergeleken met normaalhorende personen, en vertonen grotere verschillen tussen deelnemers. Dit was een resultaat dat ik verwachtte te vinden. De scores van deelnemers op de andere afgenomen testen kwamen enigszins overeen met de score op het helikopterspel. Wel was er enige invloed van de ernst van het gehoorverlies zichtbaar; er was een kleine trend naar een minder gunstige score naarmate het gehoorverlies groter werd.

Uiteindelijk hebben vier deelnemers voor zes weken lang het helikopterspel tweemaal per dag gespeeld. Omdat het een zeer kleine groep deelnemers is, zijn er geen algemene conclusies over te trekken. Wel heb ik hiervoor de individuele resultaten uitvoerig bekeken, en zijn de vele oefenbeurten uiteraard wel een belangrijke bron van informatie. Helaas waren de resultaten op de verschillende testen zeer uiteenlopend tussen deze deelnemers, en kon er ook geen indicatie van een trainingseffect aangetoond worden wanneer alle oefenbeurten werden bekeken. Dit geeft des te meer aan dat vervolgonderzoek noodzakelijk is om te bekijken of deze vaardigheid getraind kan worden met dit ontwikkeld spel, waarbij alle suggesties van deelnemers ter verbetering van de training en het helikopterspel ook meegenomen zullen worden!

Ik vond het bijzonder om deel te mogen uitmaken van dit veelbelovende binaurale lokalisatiespel. Ik hoop dat dit in de nabije toekomst waardevol zal worden binnen auditieve training in de revalidatie van gehoorverlies! Graag wil ik AHOSA bedanken voor het verspreiden van mijn deelnemers-oproepen en hun steun en vertrouwen in dit onderzoek!”

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info