Webinar: 8 juli 2021

Sprekers: Leo De Raeve (directeur ONICI), Mark Laureyns( lid van World Hearing Forum van WHO en co-voorzitter van de werkgroep “Make Listening Safe”) en Rob Beenders (voormalig Vlaams Parlementslid, drager van CI en HA en auteur van het boek “Mijn hoorreis”).

Inhoud:

Het WHR is gelanceerd op 3 maart 2021, naar aanleiding van Werelddovendag, telt 250 pagina’s en heeft tot doel de gevolgen van gehoorverlies te beperken.

Mark Laureyns geeft in deze webinar een samenvatting van algemene zaken rond gehoor.

De maatschappelijke mening blijft gehoorverlies nog steeds als “normaal” beschouwen, als een euvel dat hoort bij het ouder worden. Er wordt meestal lang gewacht vooraleer er iets aan gedaan wordt. Het WHO levert hiervan het wetenschappelijk bewijs door verwijzing naar verschillende studies. Er werden in het rapport veel aspecten bekeken waarop gehoorverlies een invloed heeft:

  • Gehoorverlies en communicatie:
  • Tijdens de Corona -tijd had/heeft minder goed horen ver-strekkende gevolgen, en zeker tot op de spoedafdeling van de ziekenhuizen; er werd/wordt geen rekening gehouden met het gehoor; mondmaskers dempen het geluid en maken liplezen onmogelijk waardoor de verstaanbaarheid en verstaan gehinderd worden.
  • Gehoorverlies en werk:
  • Er is een duidelijk verband met werkloosheid. Daarnaast gaan heel wat dove/slechthorende medewerkers vaker deeltijds werken en gaan er verschillenden noodgedwongen met vervroegd pensioen.
  • Gehoorverlies en burn-outsignalen:
  • Ook hier zijn studies die aantonen dat gehoorverlies wel degelijk een impact heeft op het algemeen functioneren met vaak een burn-out tot gevolg.
  • Gehoorverlies en sociale isolatie en eenzaamheid:
  • Slecht horen heeft eveneens een invloed op de cognitieve en psycho-sociale gezondheid.
  • Gehoorverlies en depressie en lagere levenskwaliteit.
  • Gehoorverlies en dementie.

Studies tonen aan dat onderwijs, het behandelen van het gehoor en niet roken de negatieve gevolgen tot 40% kunnen verbeteren. Dus actie en interventie zijn nodig. Er moet ingezet worden op preventie (vb. industrie, jongeren…) op gehoorscreening (zowel bij kinderen als bij volwassenen) en op vroegtijdige interventie.

Rob Beenders probeert als ervaringsdeskundige, via zijn boek “Mijn hoorreis” gehoorverlies onder de aandacht te brengen en zo het maatschappelijk debat te openen. Het belang van onderkenning, behandeling en het dragen van hoorapparaten/CI wordt hierin sterk benadrukt.

Leo De Raeve gaat dieper in op het WHO op vlak van cochleaire implantatie. Er werd een kosten-batenanalyse gemaakt die duidelijk doet inzien dat het belangrijk is te investeren in hoorzorg. Zowel HT als CI zijn efficiënt en kosteneffectief. Het CI is succesvol en behoort tot de meest ontwikkelde neurale prothesen, maar de hoge kostprijs blijft wel opvallen. Studies hebben uitgewezen dat CI bijdraagt tot een betere levenskwaliteit. Vandaar dat het belangrijk is dat er ingezet wordt op een vroege screening, nazorg en revalidatie. Clientcentered (en family-centered) coaching en een gezondheidsbeleid met gelijkwaardige behandeling van alle cliënten, die rekening houdt met de gebruiker zijn hoog noodzakelijk. Bij kinderen staat CI al behoorlijk ver, dank zij de neo-natale gehoorscreening en de vroege behandeling/begeleiding. Maar bij de volwassenen is dit helemaal niet het geval. Terwijl bij kinderen 85% van de kandidaten een CI hebben, is dit bij volwassenen in België slechts 6,6 % en diezelfde trend zien we wereldwijd. Er is onvoldoende gehoorscreening en er zijn geen goede selectiecriteria. Revalidatie en begeleiding na CI moeten verbeterd worden en tele-gezondheidszorg is nog te beperkt.

Dit rapport is een wake-up call voor CI bij volwassenen: Er wordt gepleit voor bewustzijnscampagnes met veel nadruk op de mening van de persoon met gehoorverlies.

Tijdens de webinar werd er in dit verband verwezen naar onderstaande site: C CIICA biedt een kans voor een nieuwe manier van werken voor cochleaire implantaat belangenbehartigingsgroepen en in CIICA – Cochleair Implantaat Internationale Actiegemeenschap (ciicanet.org)

Verslag: Claire Tollenaere

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info