Om een degelijk ‘signalenbeleid’ uit te werken rond Gezondheid & Welzijn in de regio Waasland werd de hulp gevraagd van ‘Klankbord Ambassadeurs’ met als doel het zorglandschap af te stemmen op de noden van de Personen met een Zorg en OndersteuningsNood. Men wil nagaan of er terugkerende problemen zijn die persoons- en situatie-overstijgend zijn en die structurele oplossingen vragen. Op 24 april 2022 was de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep met mensen die beroepshalve of als vrijwilliger werken in de sector Gezondheid en Welzijn. Het was een leerrijke ervaring met de verschillende doelgroepen. Als ervaringsdeskundige nam Patrick Selis in naam van AHOSA vzw deel aan de bijeenkomst met als doel de ‘inclusie’ van slechthorende/ dove mensen die communiceren in gesproken taal in de samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info