Op 25 april werd AHOSA vzw vertegenwoordigd door Patrick Selis en Gina Welleman op het door VRT georganiseerd overleg: “Collectief D” (D staat voor: Doof / slechthorend).

Dit collectief komt ongeveer 2 keer per jaar samen. Naast vertegenwoordigers van VRT (Aster & Walter: toegankelijkheid; Femke : ondertiteling) waren er ook mensen van Doof Vlaanderen, VLOK-CI, Onder Ons en Anna Timmerman =doof/blinden aanwezig.

Jammer genoeg was Nadia Hanssens (dienst Diversiteit & Inclusie - programmatie VRT) niet aanwezig, hierdoor konden enkele vragen vanuit AHOSA vzw of het Hoornetwerk (ONICI, AHOSA vzw, Onder Ons vzw, DFNA 9, VLOK-CI) niet direct een antwoord krijgen. Wij hadden bijvoorbeeld graag geweten of er bij het selecteren van kandidaten voor programma’s ook quota worden gehanteerd voor personen met een beperking (zoals er ook quota zijn voor geslacht, afkomst, leeftijd, …). Deze vraag wordt aan Nadia Hanssens doorgestuurd.

Voor Hoornetwerk zal als centraal contactpersoon naar VRT Jose De Krosse fungeren. Jose zal alle info met alle aangesloten verenigingen delen.

Wat betreft de toegankelijkheid van VRT blijft natuurlijk de synchrone ondertiteling voor doven/slechthorenden een moeilijke. Men is zich daar van bewust en hopelijk kan AI (artificiële intelligentie) daar op termijn grote stappen voorwaarts doen. VRT heeft hier al wat stappen ondernomen zoals bv. tijdens De warmste week (enkel online). Ook voor de Vuelta en de Olympische Spelen zal dit aangeboden worden.

Toegankelijkheid voor doven/slechthorenden tijdens televisieopnames is een volgend actiepunt van VRT. Naast de tolken VGT (Vlaamse gebarentaal) wil men bij VRT een nieuw systeem uitproberen: “Mobile Sennheiser Connect”. Op dinsdag 7 mei zullen een aantal mensen van AHOSA vzw dit systeem uittesten tijdens de opnames van “De zoete inval” met Luc Appermont (verslag volgt).

Er werd ook een presentatie gegeven over hoe men vanuit VRT in samenwerking met Inter de “nieuwe” VRT gebouwen toegankelijk wil maken voor personen met een beperking. In deze presentatie kwamen vooral aanpassingen voor doven/slechthorenden én voor blinden/slechtzienden aan bod. Naast “Collectief D” was immers ook “Collectief B” (blinden en slechtzienden) op dat moment in vergadering bij VRT.

Binnen VRT werkt de cel toegankelijkheid (ook samen met Inter) een sensibiliseringscampagne uit om de producties aan te sporen hun events zo toegankelijk mogelijk te maken en te streven naar het kwaliteitslabel: “toegankelijk event” van Inter. (zie stappenplan)

Collectief D

Dit overleg was zéér constructief en zowel vertegenwoordigers van doven/slechthorenden die communiceren in VGT als in gesproken taal hebben met aandacht naar elkaars bekommernissen geluisterd.

Collectief D AHOSA vzw

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info