Op 26 september 2023 nam Gina Welleman deel aan de klankbordgroep Eerstelijnszone Dender.

Op het programma stond: wat zijn de prioriteiten in onze ELZ voor 2024 / 2025.

Er werden 3 thema’s weerhouden: Gezonde levensstijl (voeding , beweging, …); Mentaal welbevinden en Nabije en toegankelijke zorg. Voor deze 3 thema’s werden de aanwezigen uitgenodigd om deze zo concreet mogelijk in te vullen. Voor ons, slechthorenden is het bij mentaal welbevinden noodzakelijk dat wijzelf én onze omgeving er bewust van zijn dat onze beperking niet enkel gaat over “minder goed horen” maar veel complexer is : vermoeidheid, depressie, argwaan, onzekerheid, …

Daarna werd ook de klankbordgroep van 23 januari geëvalueerd. Hier waren voor ons 2 belangrijke items:

Veilig en efficiënt medicatiegebruik. Er zal een proefproject worden uitgerold in 2 deelgemeenten waar alle inwoners hun medicatiegebruik kunnen mee registreren. Doel is hierdoor een duidelijker beeld te krijgen van wat er écht gebruikt wordt maar ook de grijze zone van vitamines en voedingssupplementen onder de aandacht brengen. De apotheker speelt hier een cruciale rol: stel je hebt medicatie die is voorgeschreven door je huisarts, medicatie voorgeschreven door een specialist én je neemt ook op eigen houtje vitamines en/of voedingssupplementen…. Noch je huisarts, noch je specialist is 100% op de hoogte van wat je allemaal slikt… Maar ga ten rade bij je apotheker en dié kan je zeggen welke producten wel of niet samen / apart genomen moeten /mogen worden! (dus misschien een tip voor “iedereen”: lijst eens op wat je allemaal slikt en ga met jouw lijstje naar jouw apotheker: goede raad kost niets en scheelt misschien in de werkzaamheid van de (dure) spullen die je slikt!

2de item was een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis St Blasius omtrent opname en ontslag. Ook hier hadden wij als klankbordgroep veel over in te brengen. Vooral over de ontslagprocedures kwamen veel opmerkingen. Het gebeurt té regelmatig dat een arts “beslist” deze patiënt moet naar huis zonder rekening te houden met de thuissituatie, de opmerkingen van de verpleging , sociale dienst, … Hier is het nog vaak : “Den Doktoor” beslist.

In het kader van dit laatste item werd ons ook gevraagd de “vernieuwde” website van Sint Blasius te bekijken… wat ik dan ook deed en daar op zoek ging naar: lotgenotengroep / patiënten vertegenwoordiging slechthorend / doof. Ik werd doorverwezen naar “Trefpunt Zelfhulp” (wat correct en OK is) …. Ga daar zelf maar eens kijken hoe wij onszelf voorstellen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info