Op zondag 24 september vertegenwoordigden Monica De Muynck en Gina Welleman AHOSA vzw op de viering van 20 jaar VLOK-CI in het Provinciaal domein Puyenbroeck.

Zoals gebruikelijk bij dergelijke vieringen was er na de verwelkoming een academische zitting. José de Krosse begon met VLOK-CI te duiden: ontstaan, groei, heden. Daarna was het aan kinderaudiologen Martine De Smit en Kristin Kerkhofs om de evolutie in kinderaudiologie te schetsen.

Leo De Raeve toonde ons héél duidelijke en misschien ook confronterende statistieken. Wat ons hier van bijbleef: waar in de beginjaren van Cochleaire implantaten (1995) ongeveer 84% van de dove/ slechthorende kinderen ‘buitengewoon’ secundair onderwijs volgden, is dit door het zeer vroeg (rond 3- 4 maand) ontdekken van het gehoorverlies én het heel snel (tweezijdig) implanteren (vóór 6 maand) van CI omgeslagen naar: 30% dove/slechthorende jongeren in het buitengewoon onderwijs (2015).

Ondanks deze zéér positieve evolutie dreigt er een acuut gevaar in opleidingen, aan universiteiten, … Men is op dit moment in Vlaanderen niet genoeg actief bezig in hogere opleidingen met ‘onze’ problematiek. Enkel in afdelingen audiologie en logopedie wordt nog aandacht besteed aan hoe omgaan met doven/slechthorenden in een onderwijs setting. De bestaande kennis om met deze beperking in het reguliere onderwijs om te gaan keldert zienderogen. Waar tot voor enkele jaren dove en slechthorende kinderen in het gewone onderwijs op een degelijke ondersteuning en ‘vakkennis’ van het onderwijzend en ondersteunend team konden rekenen (GoN en andere initiatieven) zijn al deze maatregelen zo goed als verdwenen. Dove/ slechthorende kinderen in het reguliere onderwijs zullen in de nabije toekomst niet meer op de juiste ondersteuning kunnen rekenen… Onze beperking wordt (opnieuw) ‘vergeten’.

Als laatste spreker kwam Vanessa Lopez aan de beurt, zij onderhield ons over taal en communicatie (als CI gebruiker is zij afgestudeerd in ‘talen’ Frans, Portugees en Nederlands, wat niet zo evident is).

De academische zitting werd afgesloten met een ‘panel’ gesprek waar Riet van VLOK-CI een viertal jong volwassenen (allen op zeer jonge leeftijd geïmplanteerd) vragen stelde over hun studietijd, beginnen aan een loopbaan, vrienden, relaties, …

Toen wijzelf aan deze jongeren vroegen: ‘Kennen jullie AHOSA vzw’ vielen ze uit de lucht… Deze jongeren (die ondertussen ook in het werkveld staan) ‘kennen’ onze organisatie totaal niet… Monica heeft met vuur uitgelegd waar onze vereniging voor staat.

Leo De Raeve heeft in een slotpleidooi aangehaald dat ‘samenwerken’ en mekaar ondersteunen de enige manier is om met gebundelde krachten ‘iets’ in beweging te zetten.

Met een zéér smakelijke en uitgebreide barbecue werd deze viering afgesloten. Wie wou kon nog genieten van één van leuke activiteiten op het Provinciaal domein.

vlok ci

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info