Download1

Wat is een ringleiding?

Een ringleiding is een draadloos systeem dat ervoor zorgt dat de geluiden van de scène, televisie, de radio aan de balie,...enz door de drager van een hoorapparaat of cochleair implantaat (CI) rechtstreeks in het hoortoestel/CI beluisterd kunnen worden.
Zet je hoortoestel/CI op T-stand om gebruik te maken van een ringleiding.

Als er ergens ringleiding aanwezig is, wordt dit doorgaans met dit symbool aangeduid.

Ringleiding

Waarom een ringleiding?

Veelslechthorende personen hebben nog nooit gehoord van een ringleidingsysteem en hebben daarom geen idee van de hulp die een ringleidingsysteem kan bieden bij hun auditieve beperking.

In een lawaaierige omgeving vinden we het allemaal moeilijk om anderen te horen, laat staan te verstaan. Maar voor een persoon met een gehoorverlies, een drager van eenhoorapparaat of cochleair implantaat (CI), is dit haast onmogelijk.

Een ringleidingsysteem maakt het voor de slechthorende persoon mogelijk om naar één geluidsbron te luisteren zonder last te hebben van achtergrondgeluid. Hierdoor creëert men een beter spraakverstaan. Dit is immers vooral afhankelijk van de verhouding tussen het geluid dat men wenst te horen en het storende geluid op de achtergrond.

Hoe werkt het?

De meeste hoorapparaten en CI’s hebben een programmaschakelaar, één van de programma's kan een T-of MT-stand zijn (raadpleeg hierover je audioloog).
De T- (telecoil) stand is voor de ontvangst van geluid d.m.v. de inductiespoel in het hoorapparaat of het CI.

Een ringleidingsysteem bestaat uit een stroomsturende versterker en een lus. De versterker kan aangesloten worden op een geluidsbron, zoals TV, radio, een geluidsinstallatie of een microfoon. Het versterkt dit ingangssignaal en stuurt het uit in de vorm van een stroom door de lus. De lus zelf bestaat uit een draad rondom de ruimte. Wanneer de stroom door de lus loopt, wordt er een magnetisch veld gecreëerd in deze ruimte. Als een slechthorende persoon zijn hoorapparaat/CI schakelt in de T-stand, ontvangt de inductiespoel de fluctuaties in het magnetisch veld en zet ze om in een wisselstroom. Dit wordt dan weer omgezet in geluid. Het magnetisch veld binnen de lus is sterk genoeg om het voor de slechthorende mogelijk te maken om vrij door de ruimte te lopen en steeds te kunnen luisteren naar een comfortabel geluidsniveau.

Misschien is wel het grootste voordeel dat het geluid ontvangen wordt in een pure, onvervormde vorm, niet beïnvloed door de afstand tussen de luisteraar en de geluidsbron, niet door achtergrondgeluid in de ruimte.

Waar wordt een ringleiding gebruikt?

Recentelijk beginnen ringleidingsystemen steeds meer hun plaats te vinden in openbare ruimtes. Openbaar betekent letterlijk: ‘voor ieder toegankelijk’, dus ook voor de slechthorende personen. Daarom moet er meer aandacht besteed worden aan ringleidingsystemen in publieke ruimten (kerken, theaters, aula's en recreatiezalen), maar ook in kleine vergaderruimten en instructielokalen, bij particulieren en eveneens bij informatiebalies en loketten, scholen, bioscopen, gemeentehuizen, musea, op het werk etc.

De overheid wordt zich steeds meer bewust van het groeiende aantal slechthorende personen en dus ook van de groeiende behoefte aan ringleidingsystemen in alle ruimtes waarin slechthorende personen kunnen komen, overal dus!

Via deze link http://www.inter.events/nl/aanbod/ringleiding, vind je een aanbod van evenementen en locaties die toegankelijk zijn voor personen met een auditieve beperking.

Via deze link http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/Register/Voorzieningen, vind je accommodaties die toegankelijk zijn voor personen met een auditieve beperking.

Inventaris

Een ringleiding kan voorzien worden op verschillende soorten evenementen: zowel indoor als outdoor, zowel bij muziek, als bij theater, film, rondleidingen, congressen...

Om een ringleiding op uw evenement/locatie toe te voegen kunt u contact opnemen met Events@inter.vlaanderen

Ringleiding huren of kopen?

U kunt een ringleiding zowel aankopen als huren. Hiervoor kunt u terecht bij:

Inter

  • Leveranciers en hoorcentra (vb. Veranneman)
  • De provinciale uitleendiensten van Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen (soms gratis)
  • De lokale diensten welzijn, cultuurparticipatie, … van uw stad

De kost- en huurprijs van een ringleiding varieert naargelang het soort ringleiding, de duur van de huur, de installatie…

U kunt al een mobiele ringleiding huren vanaf €160.

Contactgegevens

Inter
Events@inter.vlaanderen

Tel: 011 26 50 30

Veranneman

tr@veranneman-audio.be

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info