Toegankelijkheid
Toegankelijkheid publieke gebouwen

Gelijke Kansen in Vlaanderen en Inter realiseerden een website www.toegankelijkgebouw.be rond toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Op 1 maart 2010 is de regelgeving betreffende toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen in werking getreden (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009).

Ahosa vzw werkt samen met andere gebruikersorganisaties mee aan de focusgesprekken georganiseerd door Inter. De bedoeling is om deze regelgeving te evalueren.

Je vindt op de website ook een handboek terug waarin de auditieve toegankelijkheid ook is opgenomen.

Het handboek omvat:

  • Aanbevelingen uitgaande van maten na afwerking;
  • Randcriteria voor ergonomisch en comfortabel gebruik;
  • Toelichting over het hoe, wat en waarom;
  • Praktijkvoorbeelden 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas