Toegankelijkheid
Discriminatie

Discriminatie melden bij Unia

Weigert een werkgever je kandidatuur in overweging te nemen omdat je slechthorend bent? Kan je kind niet deelnemen aan de speelpleinwerking omdat het doof is? In zo’n situaties kan je contact opnemen met Unia. Unia opent dan een dossier en onderzoekt of er sprake is van discriminatie. Discriminatie op grond van handicap is immers verboden. Je mag niet verschillend behandeld worden omwille van je handicap wanneer hiervoor geen geldige reden kan gegeven worden. Ook wanneer men geen aanpassingen wil voorzien om de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving te compenseren, kan er sprake zijn van discriminatie.

Unia is een onafhankelijke instelling en geeft steeds de voorkeur aan onderhandeling en verzoening als oplossing voor een conflict. Slechts heel uitzonderlijk (in 1% van de dossiers) onderneemt Unia gerechtelijke stappen. In eerste instantie luistert Unia naar alle betrokken partijen en informeert ze hen over alle juridische aspecten. Via dialoog probeert ze om een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is. Unia geeft de voorkeur aan oplossingen op lange termijn, die tegemoetkomen aan de ondervonden nadelen van de melder én die tegelijkertijd vermijden dat soortgelijke situaties in de toekomst opnieuw voorkomen.

Alleen wanneer de feiten uitzonderlijk zwaar zijn, dialoog onmogelijk blijkt of wanneer de wetgeving niet duidelijk is, kan Unia gerechtelijke stappen ondernemen. Dat gebeurt slechts uitzonderlijk en nooit zonder toestemming van het slachtoffer.

Unia volgt ook de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap op. Door dit Verdrag te ondertekenen, heeft de overheid zich geëngageerd om werk te maken van inclusie van personen met een handicap. Het is dus de taak van de overheid om een inclusief beleid te voeren en te stimuleren dat personen met een handicap van de zelfde diensten en infrastructuur gebruik kunnen maken als iedereen. Denk je dat de overheid deze verplichting niet nakomt, dan kan je dit aan Unia laten weten. Op die manier kan Unia een goed overzicht krijgen van de problemen die zich nog stellen voor personen met een handicap.

Meer informatie (ook in Vlaamse Gebarentaal) vind je op de website van Unia: www.unia.be. Je leest er ook hoe je contact kan opnemen met Unia.
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas