Toegankelijkheid
Belastingsaangifte

Vanaf juni 2016 kunnen dove en slechthorende personen beroep doen op een ondersteuning van een gratis tolk Vlaamse Gebarentaal op afstand of van een
mobiele ringleiding. Dat laatste is ook voorzien voor slechthorenden zonder hoorapparaat.

Deze dienst is permanent beschikbaar in 47 locaties over heel het land. tijdens de normale openingsuren van 9.00 tot 12.00 u.

Op de website van de FOD finaniën vind je een lijst terug van kantoren met ondersteuning voor dove en slechthorende personen.
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas