Toegankelijkheid
Vormingen

 

  • Outreach aanbod

 

Wat is outreach?

Outreach is de vorming op maat van je hulpverlener, organisatie, school of bedrijf.

De kennis en ervaring van de thuisbegeleiders gedeeld met anderen, om op die manier de inclusie van dove en slechthorende volwassenen en kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis in de samenleving te bevorderen.

De uitleg kan algemeen zijn, maar er kunnen ook specifieke thema’s worden besproken, op maat van de organisatie. Je bepaalt als organisatie m.a.w. mee de inhoud van de vorming.

Op die manier kan je organisatie de eigen expertise verhogen, zodat men zonder de hulp van een thuisbegeleider dove en slechthorende volwassenen of kinderen met een spraak-taalstoornis kan ondersteunen.

In totaal kunnen tot 12 sessies gegeven worden aan minimum 3 betrokken personen.

Waarover gaat outreach?

De outreach wordt steeds voorbereid aan de hand van een intakegesprek. Hierbij wordt nagegaan over welke thema’s je organisatie vragen heeft. Er wordt afgesproken hoeveel thema’s aan bod zullen komen en hoe vaak de vormingswerker langs zal komen.

Een greep uit de thema’s:

-   Hoe werkt het oor en wat is er mis als je slecht hoort?

-   Wat is het verschil tussen normale en verstoorde taalontwikkeling?

-   Tips om beter te communiceren met een doof/slechthorend kind of volwassene.

-   Wat zijn de gevolgen van doofheid op het leren en de ontwikkeling van een
    dove/slechthorende persoon?

-   Welke hulpmiddelen gebruiken?

-   Hoe kan ik een doof geworden persoon begeleiden?

-   … en nog veel meer!

Wat kost outreach?

Er wordt een verplichte bijdrage gevraagd van 5 euro per sessie van één uur. Deze bijdrage is geïndexeerd.

Thuisbegeleidingsdiensten die een outreach aanbod aanbieden:

-   Limburg: Thuisbegeleiding KIDS

    www.kids.be

-   Antwerpen: Thuisbegeleiding Jonghelinckshof

   www.koca.be

-   West-Vlaanderen: Thuisbegeleiding Perspectief Spermalie

    www.de-kade.org

-   Oost-Vlaanderen: Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort vzw

    www.thuisbegeleiding-slp.be

-   Vlaams Brabant: Thuisbegeleiding Woluwe
    tbd.kiwoluwe.org

 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas