Toegankelijkheid
Lesmateriaal
  • Wanneer video’s gebruikt worden om informatie over te brengen, moet de video voorzien zijn van ondertitels en/of transcripten om toegankelijk te zijn voor mensen met een auditieve beperking.
  • Huiswerk en schoolinformatie verlopen per e-mail.
  • Om de lessen te ondersteunen kan er gebruik gemaakt worden van een presentatie, bij voorkeur wordt deze presentatie op voorhand aan de slechthorende personen digitaal doorgestuurd ter voorbereiding.
  • Bij mondelinge proeven kan er via de computer een schriftelijk ‘gesprek’ gevoerd worden.
  • Groepswerk:

         -   Een verantwoordelijke/ voorzitter aanduiden die erop toeziet dat er een aantal
             communicatietips toegepast worden.

         -   De slechthorende persoon zet zich naast de verslaggever die bij voorkeur digitaal
             notities maakt op een laptop die voorzien wordt door de school of de lln. zelf.

         -   De mogelijkheid bieden om te overleggen via chat.

  • Als er een vraag gesteld wordt achteraan in de klas, deze herhalen voor de slechthorende persoon.  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
Folder_altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
folder_batterijen.pdf

  Communicatietips
Folder_tips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
Folder_tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
Folder_hoorapparaten.pdf

  Hyperacusis
Folder_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
Folder_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
Folder_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
Folder_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas