Toegankelijkheid
Een stadion toegankelijk voor iedereen

Supporters met een handicap moeten op een gelijke wijze toegang hebben tot alle faciliteiten in de Ghelamco Arena als elke andere supporter. Dat was het uitgangspunt van alle betrokken partijen bij de realisatie van het nieuwe voetbalstadion. Er werd gewerkt op basis van ‘Access for All’, een handboek van de Europese voetbalorganisatie UEFA en het Centre for Access to Football in Europe (CAFE). Het resultaat is een voetbalstadion toegankelijk voor iedereen.

Onderstaande informatie geldt voor alle voetbalwedstrijden van KAA Gent in het voetbalseizoen 2014-15. Bij de organisatie van andere evenementen in de Ghelamco Arena kan een andere regeling van toepassing zijn. Wend u in dat geval tot de organisator van het evenement.

Download folder

Faciliteiten voor supporters met een auditieve handicap

Bij de informatie die wordt weergegeven op de schermen in het stadion (zowel op de 2 grote schermen in de arena als op de 184 schermen in de supportersruimtes) wordt maximaal gebruik gemaakt van ‘visualisatie’ van de boodschap. Zo worden op voorhand opgenomen reportages ondertiteld. Allerlei sportieve informatie (ploegopstelling, doelpuntenmakers,…) wordt op de grote schermen ook tekstueel weergegeven. In geval van nood worden alle schermen in veiligheidsmodus geplaatst, waarbij elke veiligheidsboodschap ook visueel zal worden weergegeven.

In vakken 221-222 kunnen supporters met een auditieve handicap op eenvoudig verzoek gebruik maken van een oortje of een individuele halslus waardoor een oorapparaat met telefoonspoel (schakelaarpositie »T« of »MT«) het geluid van de stadionspeaker via radiotransmissie kan ontvangen. Dit systeem is bij de opstartfase beschikbaar voor zes supporters en wordt uitgebreid indien de vraag dit aanbod regelmatig zou overtreffen.

Aan de ticketbalie van de Ghelamco Arena wordt gebruik gemaakt van een Soundshuttle: het gesproken woord van de baliebediende wordt omgezet in inductieve signalen en naar een geïntegreerde ringlus gezonden. Hoorapparaten met telefoonspoel (schakelaarpositie »T« of »MT«) ontvangen deze lussignalen. Een dergelijke soundshuttle is er ook aan de drankstand ter hoogte van gate 21.
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas