Toegankelijkheid
BTOM

GTB of VDAB zoeken samen met  jou uit op welke BTOM jij recht hebt. BTOM’s zijn Bijzondere TewerkstellingOndersteunende Maatregelen.

 

Vlaamse Ondersteuning Premie (VOP)

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) compenseert de verminderde productiviteit en de kosten van de inschakeling in het beroepsleven en de ondersteuning. Het kan toegekend worden aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of aanwierf, of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap.

De VOP wordt betaald aan de werkgever.

Aanpassing arbeidspost

Dit is aanpassing van de infrastructuur van de werkpost bv. lichtflitssystemen, ringleiding, telefoonversterker, ….

Aanpassing arbeidsgereedschap/-kledij (AG)

Dit zijn mobiele aanpassingen die de werknemer kan meenemen naar een andere job.

Tolk voor dove en slechthorende personen

Er kunnen tolkuren (schrijftolken en VGT- tolken) aangevraagd worden voor in de arbeidssituatie, bij sollicitaties en bij beroepsopleidingen.

 

Tegemoetkoming in de verplaatsingsonkosten van en naar het werk of een opleiding (enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden)
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas