Toegankelijkheid
Tips voor auditief toegankelijke vergaderingen

Zorg voor of vraag:

 •        een vergaderruimte met optimale akoestiek en belichting (geen tegenlicht)
 •        ringleiding en geluidsversterking met een draagbare microfoon die kan
         doorgegeven worden of met een FM toestel
 •        een schrijftolk, orale tolk, tolk VGT of de mogelijkheid om mee te volgen op de pc
         bij degene die het verslag maakt
 •        een plaats dicht bij de hoofdspreker
 •        zoveel mogelijk informatie op papier
 •        PowerPointpresentaties met gebruik van een aanwijzer
 •        een zichtbaar mondbeeld van de spreker (verlicht bij het gebruik
         PowerPointpresentatie)
 •        een vergaderstijl waarbij niet te snel en niet door elkaar gepraat wordt
 •        een rustmoment waarbij de slechthorende persoon kan aangeven of hij kan
         volgen
 •        een schriftelijke neerslag van belangrijke afspraken en to do’s

 

 

 

 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas