Toegankelijkheid
Tips voor je sollicitatie
  • wees jezelf
  • maak je gehoorprobleem niet groter dan het is
  • geef oplossingen voor je beperking
  • weeg voor- en nadelen af van het al dan niet vermelden van je slechthorendheid/doofheid in je cv of sollicitatiebrief.
  • overleg met je trajectbegeleider

 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas