Toegankelijkheid
Nog meer hulp nodig?

Er kunnen ook samenwerkingsverbanden worden aangegaan met een Thuisbegeleidingsdienst (in Oost-Vlaanderen: Sint-Lievenspoort) of een Centrum voor Ambulante Revalidatie.

Wat kan een thuisbegeleidingsdienst  voor jou doen (op vlak van werk)?

 •          via de module Outreach vorming op maat geven op vraag van een werkgever:
           deze vorming (voor werkgever en collega’s) kan gaan
           over gebruik van hulpmiddelen, communicatie met dove en slechthorende
           mensen,…
 •          aan jou als individuele cliënt   informatie verstrekken over de dienstverlenende
           instanties m.b.t. werk
 •          je coachen tijdens de stappen die je samen met GTB/GOB zet

Wat kan een Centrum voor Ambulante Revalidatie voor jou doen (op vlak van werk)?

Wanneer je gehoorrevalidatie volgt in een CAR, kan de revalidatie ook op volgende aspecten inzoemen:

 •          ondersteunen van assertieve en communicatieve vaardigheden  die nodig zijn
           wanneer je met je auditieve beperking (weer) aan de slag gaat
 •          specifieke communicatietips aanreiken voor jou en  voor je werkgever/collega’s
 •          helpen  met  het uitproberen van hoorhulpmiddelen  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas