Toegankelijkheid
Nog meer hulp nodig?

Er kunnen ook samenwerkingsverbanden worden aangegaan met een Thuisbegeleidingsdienst (in Oost-Vlaanderen: Sint-Lievenspoort) of een Centrum voor Ambulante Revalidatie.

Wat kan een thuisbegeleidingsdienst  voor jou doen (op vlak van werk)?

 •          via de module Outreach vorming op maat geven op vraag van een werkgever:
           deze vorming (voor werkgever en collega’s) kan gaan
           over gebruik van hulpmiddelen, communicatie met dove en slechthorende
           mensen,…
 •          aan jou als individuele cliënt   informatie verstrekken over de dienstverlenende
           instanties m.b.t. werk
 •          je coachen tijdens de stappen die je samen met GTB/GOB zet

Wat kan een Centrum voor Ambulante Revalidatie voor jou doen (op vlak van werk)?

Wanneer je gehoorrevalidatie volgt in een CAR, kan de revalidatie ook op volgende aspecten inzoemen:

 •          ondersteunen van assertieve en communicatieve vaardigheden  die nodig zijn
           wanneer je met je auditieve beperking (weer) aan de slag gaat
 •          specifieke communicatietips aanreiken voor jou en  voor je werkgever/collega’s
 •          helpen  met  het uitproberen van hoorhulpmiddelen  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas