Sensibilisatie
Spraakafzien

Spraakafzien (vroeger vaak liplezen genoemd) is het aflezen van klanken van iemands mond gecombineerd met informatie uit non-verbale informatie zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal.

Spraakafzien wordt vaak door dove en slechthorende personen gebruikt om de hoorbare informatie die ze missen aan te vullen.

Met spraakafzien is niet alles te verstaan wat iemand zegt. De letters a en o zijn duidelijk te zien aan de mondvorm, maar de letters k en g zitten achter in de keel en zijn niet af te lezen. Ook het verschil tussen de p, b, en m is niet te zien. Klassiek voorbeeld zijn de woorden paard, baard en maart; om te weten welke woord is gezegd, is de hele zin nodig. Bij het spreken tegen iemand die moet spraakafzien is spreken in telegramstijl uit den boze, evenals te weinig of overdreven articuleren.
Voor het leren van spraakafzien kunnen dove en/of slechthorende personen na verwijzing van een arts terecht bij een centrum voor ambulante revalidatie.
De ene persoon leert sneller spraakafzien dan de andere. Als men geleidelijk doof wordt, is men vaak al ingesteld op het mondbeeld. Maar de mate waarin men uiteindelijk leert spraakafzien, verschilt van persoon tot persoon. Omdat niet alle klanken afzonderlijk zichtbaar zijn, wordt gezegd dat maximaal 25% tot 30% van hetgeen gezegd wordt, af te lezen is.
Om optimaal rendement uit spraakafzien te halen is het aan te bevelen niet alleen op het mondbeeld te letten, maar ook op de mimiek van iemands gezicht, en op andere vormen van lichaamstaal zoals houding en de bewuste of onbewuste gebaren die iedereen in meer of minder mate maakt tijdens het spreken.

(Wikipedia – aangepaste versie)
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas