Over Ahosa
Sensibilisatie

Voor grote sensibiliseringsprojecten werkt Ahosa vzw via OPDOSS vzw. Dit is een overkoepelende federatie van Vlaamse verenigingen voor slechthorende/dove kinderen en volwassenen. Samen met OPDOSS vzw bracht Ahosa vzw onder meer een poster uit met communicatietips.

Ahosa vzw werkt zelf ook sensibiliseringsprojecten uit rond toegankelijkheid  van cultuur, openbare gebouwen en diensten zowel in de private sector als op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Ahosa geeft regelmatig vormingen door ervaringsdeskundigen met als thema “hoe omgaan met slechthorendheid/doofheid” in dienstencentra, ziekenhuizen, ouderenverenigingen, scholen, …

Een ontwerp van de vereniging is het “pasje” met allerlei gepersonaliseerde en relevante informatie over iemands graad van slechthorendheid, het gebruik van zijn/haar hoorapparaten, CI, zijn/haar favoriete communicatietips … Dit pasje wordt dan bij de identiteitskaart gestoken en kan gebruikt worden in geval van ongeval of ziekte.

Slechthorendheid omwille van  overmatige blootstelling aan lawaai is aan een opmars bezig en daarom heeft Ahosa vzw al heel wat projecten rond de preventie ervan uitgewerkt.

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen ontwierp Ahosa vzw uitleenkoffers voor het lager en middelbaar onderwijs om kinderen en jongeren bewust te maken van het gevaar van lawaai (overdreven lawaai op festivals en concerten, overdreven lawaai bij koptelefoons en iPods,…).

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werkte Ahosa vzw een project uit over preventie van gehoorschade door overmatige decibels in het kunst-, beroeps- en technisch onderwijs.

Een postkaart “Wablief!?” waarbij jongeren op een confronterende manier tips krijgen i.v.m. lawaaipreventie vind je ook terug in het aanbod. 

Vormingen rond preventie van lawaaislechthorendheid zitten ook in ons aanbod. Poster communicatietips OPDOSS vzw
  Poster_Opdoss_drukklaar.pdfAgenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
Folder_altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
folder_batterijen.pdf

  Communicatietips
Folder_tips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
Folder_tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
Folder_hoorapparaten.pdf

  Hyperacusis
Folder_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
Folder_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
Folder_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
Folder_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas