Over Ahosa
Sensibilisatie

Voor grote sensibiliseringsprojecten werkt Ahosa vzw via OPDOSS vzw. Dit is een overkoepelende federatie van Vlaamse verenigingen voor slechthorende/dove kinderen en volwassenen. Samen met OPDOSS vzw bracht Ahosa vzw onder meer een poster uit met communicatietips.

Ahosa vzw werkt zelf ook sensibiliseringsprojecten uit rond toegankelijkheid  van cultuur, openbare gebouwen en diensten zowel in de private sector als op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Ahosa geeft regelmatig vormingen door ervaringsdeskundigen met als thema “hoe omgaan met slechthorendheid/doofheid” in dienstencentra, ziekenhuizen, ouderenverenigingen, scholen, …

Een ontwerp van de vereniging is het “pasje” met allerlei gepersonaliseerde en relevante informatie over iemands graad van slechthorendheid, het gebruik van zijn/haar hoorapparaten, CI, zijn/haar favoriete communicatietips … Dit pasje wordt dan bij de identiteitskaart gestoken en kan gebruikt worden in geval van ongeval of ziekte.

Slechthorendheid omwille van  overmatige blootstelling aan lawaai is aan een opmars bezig en daarom heeft Ahosa vzw al heel wat projecten rond de preventie ervan uitgewerkt.

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen ontwierp Ahosa vzw uitleenkoffers voor het lager en middelbaar onderwijs om kinderen en jongeren bewust te maken van het gevaar van lawaai (overdreven lawaai op festivals en concerten, overdreven lawaai bij koptelefoons en iPods,…).

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werkte Ahosa vzw een project uit over preventie van gehoorschade door overmatige decibels in het kunst-, beroeps- en technisch onderwijs.

Een postkaart “Wablief!?” waarbij jongeren op een confronterende manier tips krijgen i.v.m. lawaaipreventie vind je ook terug in het aanbod. 

Vormingen rond preventie van lawaaislechthorendheid zitten ook in ons aanbod. Poster communicatietips OPDOSS vzw
  Poster_Opdoss_drukklaar.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas