Over Ahosa
De essentie

Onze organisatie staat voor integratie en participatie in de maatschappij van slechthorende/dove personen die communiceren in gesproken taal.

Door informatie te verstrekken, de naaste omgeving en de brede samenleving te sensibiliseren en door gesprek en ontspanning, creëert Ahosa vzw kansen. Elk mens moet zijn leven in handen kunnen nemen en als onafhankelijk volwaardig burger kwalitatief deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten. Dit conform de VN-Conventie inzake de rechten van personen met een handicap.

Ahosa vzw zorgt binnen haar eigen werking voor good practices op vlak van auditieve toegankelijkheid en diversiteit.

 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas