Over Ahosa
Een blik in de toekomst

In het landschap van de hulpverlening is Ahosa vzw een gevestigde waarde die slechthorende en dove personen die communiceren in gesproken taal vertegenwoordigt binnen een integraal toegankelijke samenleving.

Gehoorproblemen zijn uit de taboesfeer gehaald zodat mensen zich tijdig laten screenen. Zo kan er curatief ingegrepen worden nog voor er zich secundaire problemen voordoen.

Mensen met een verworven slechthorendheid en hun netwerk krijgen de juiste informatie aangereikt zodat ze worden geresponsabiliseerd.

Vlaanderen is zich bewust van de communicatiemoeilijkheden en -mogelijkheden van onze doelgroep en krijgt handvaten aangereikt om op een constructieve en positieve manier om te gaan met deze “onzichtbare”
beperking.

Er wordt verder ingezet op preventie van lawaaislechthorendheid om de toename hiervan in te dijken.

 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas