Informatie

SLECHTHORENDHEID > BOUW EN WERKING VAN HET OOR > WERKING VAN HET OOR 

Werking van het oor

Geluid bestaat uit luchtdrukvariaties. Deze luchtdrukvariaties worden via de oorschelp en de gehoorgang naar het trommelvlies geleid. Het trommelvlies trilt en zet vervolgens de gehoorbeentjesketen (hamer/aambeeld/stijgbeugel) in beweging. Het laatste beentje in de keten, nl. de stijgbeugel, zit in het ovale venster. Het ovale venster geeft toegang tot het binnenoor, meer bepaald het slakkenhuis. De bewegingen van het ovale venster zetten zich voort als drukgolven in de vloeistof van het binnenoor. Het basilair membraan deint mee op de golfbeweging. De beweging van het basilair membraan activeert de zintuigcellen van het orgaan van Corti. Deze zintuigcellen geven op hun beurt elektrochemische signalen door aan de zenuwuiteinden van de gehoorzenuw. De geluidsinformatie bereikt langs de zenuwbaan het hoorcentrum in de hersenen en vervolgens “hoort” men. Het hoorcentrum bevindt zich in de temporale hersenkwab. Het basilair membraan heeft nog een speciale eigenschap waardoor het op een speciale manier reageert op de verschillende tonen waaruit een geluid is opgebouwd: het is aan de basis (onderaan het slakkenhuis) relatief dik en stug en smal maar wordt naar het uiteinde toe (bovenaan) breder, dunner en soepeler. Snelle trillingen stimuleren het breed, dik en stug deel aan de basis van het basilair membraan (is onderaan het slakkenhuis) en zo horen we hogere geluiden (bijv. gefluit van vogels, s-klank, ie-klank). Langzame trillingen stimuleren het breder, dunner en soepeler deel aan het einde van het basilair membraan (is in de top van het slakkenhuis) en hierdoor horen we lagere geluiden (bijv. startende auto, m-klank, oe-klank). Het auditief geheugen helpt de binnengekomen informatie te interpreteren en zo kan je o.a. spraakverstaan. 

Afbeeldingen: www.kennislink.nl, earhealth.net

Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat, brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas