Informatie
Schrijftolk

Recht op een schrijftolk!

De communicatie is op een aantal domeinen van de samenleving zodanig georganiseerd, dat dit aanzienlijke moeilijkheden oplevert voor personen met een ernstige auditieve beperking. Door het inzetten van tolken - hetzij tolken Vlaamse Gebarentaal hetzij schrijftolken – wordt er toe bijgedragen dat slechthorende/dove burgers en slechthorende/dove kinderen evenzeer als de horende medeburgers en kinderen toegang krijgen tot informatie, gesprekken kunnen voeren met horende personen en mogelijkheden tot integratie in de maatschappij en in het onderwijs verwerven.

Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt (in tegenstelling tot gebarentolk, die alles in gebarentaal omzet). Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie weer zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden zolang het gesprek hiertoe de mogelijkheid laat. De gesproken tekst kan dan afgelezen worden, hetzij op het beeldscherm van de computer van de tolk, hetzij via een projector op een groter scherm. Een schrijftolk is er voor alle mensen. Hij of zij wordt veel ingeschakeld voor plots- en laat slechthorende/dove mensen, slechthorende/dove mensen die de gebarentaal niet machtig zijn, voor mensen met een auditief-visuele beperking, mensen met een andere beperking zoals bijvoorbeeld autisme en voor mensen die sterk visueel ingesteld zijn. Het werkterrein van de schrijftolk is heel divers (privé, werk en onderwijs).

Het recht op de verschillende soorten tolkuren: regels van de Vlaamse overheid.

Er zijn 4 soorten tolkuren voor Vlamingen met een ernstige auditieve beperking.

            → Tolkuren in de leefsituatie (L-uren)

De dove gebruiker kan een pakket tolkuren aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Deze soort tolkuren kunnen ingezet worden bij tolkopdrachten in de leefsituatie. Die tolkuren worden ook kort “ L- uren” genoemd. De L verwijst naar de leefsituatie. Soms noemt men de uren ook privé – tolkuren.

            → Tolkuren in de arbeidssituatie (A-uren)

De werkende dove gebruiker kan een pakket tolkuren in de arbeidssituatie aanvragen bij de VDAB. Deze soort tolkuren kunnen ingezet worden bij op het werk (of in bijscholing voor het werk). De tolkuren worden kort “A- uren” genoemd. De A verwijst naar arbeid.

            → Tolkuren bij het solliciteren (S-uren)

De gebruiker kan van de VDAB ook een pakket tolkuren ontvangen om te solliciteren. Deze uren noemt men kort “S- uren”. De S verwijst naar solliciteren.

            → Tolkuren bij beroepsopleidingen (B-uren)

In bepaalde gevallen kan een werkloze dove gebruiker ook een pakket tolkuren bekomen om een opleiding te volgen. Dit zijn “B- uren”. De B verwijst naar beroep.

 

►  Op www.cabvlaanderen.be wordt uitgelegd welke de voorwaarden zijn om die verschillende soorten tolkuren te mogen gebruiken/ontvangen.

 

 
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas