Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > ONDERZOEK EN REVALIDATIE > THUISBEGELEIDINGSDIENST

Thuisbegeleidingsdienst

 

In elke Vlaamse provincie is er een Thuisbegeleidingsdienst voor dove en slechthorende personen:

 

 

 • Antwerpen: Thuisbegeleiding Jonghelinckshof
  www.koca.be

 

 

 

In Oost-Vlaanderen werkt Ahosa vzw samen met de Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort vzw. Deze dienst begeleidt zowel dove en slechthorende kinderen, jongeren als volwassenen uit de provincie Oost-Vlaanderen. Kinderen met een vertraagde spraak-en taalontwikkeling (SLI) kunnen er ook terecht.

De dienst begeleidt volwassenen die doof of slechthorend geboren zijn en zelfstandig (gaan) wonen,  en volwassenen die op latere leeftijd doof of slechthorende geworden zijn.

Werking:

 • Lukt de communicatie met jouw familie, partner, vrienden, niet goed meer?
 • Ervaar je onbegrip in jouw omgeving (studies, werk, gezin, vrienden, hobby’s)?
 • Wil je graag contact met andere doven en slechthorenden, om ervaringen uit te wisselen?
 • Heb je vragen in verband met hulpmiddelen, tegemoetkomingen en andere dienstverlening aan dove en slechthorende personen?
 • Is doof of slechthorend zijn voor jou in bepaalde situaties nog erg confronterend?
 • Wil je graag jouw verhaal over slechthorend of doof zijn kwijt?
 • Hebben jouw ouders, partner, vrienden, familieleden vele vragen over hoe ze met jouw slechthorendheid of doofheid moeten omgaan?
 • Zoek je naar nieuwe manieren om te communiceren?
 • Wensen jouw leerkrachten en medestudenten, werkgever en collega’s of zorgverleners  meer informatie over doofheid of slechthorendheid?


Dan kan de Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort misschien iets voor jou betekenen!

Het aanbod omvat thuisbegeleiding, contactactiviteiten en outreach (vorming) op maat.

Voor meer info: www.thuisbegeleiding-slp.be of neem contact!
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas