Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > NUTTIGE INFO > KOSTPRIJS

Kostprijs
  • Een cochleair implantaat kost meer dan 20.000 euro. Het wordt bijna volledig terugbetaald als de adviserende geneesheer en het College van geneesheren- directeurs van het RIZIV hier mee instemmen. Bij volwassenen geldt de terugbetaling slechts voor één cochleair implantaat en bij kinderen tot 12 jaar wordt het tweede implantaat ook terugbetaald bij gunstig advies.
  • Bij een implantatie hoort steeds een operatie dus ook een ziekenhuisopname. Zorg daarom op voorhand voor een goede hospitalisatieverzekering.
  • Je vraagt best vooraf even na bij de mutualiteit welke onkosten terugbetaald worden. Normaliter worden de ingreep en het verblijf in het ziekenhuis (uitgezonderd kamer alleen) door de mutualiteit gewaarborgd.
  • Herstellingen of vervangingen van onderdelen, zoals microfoon en geluidsprocessor, vallen bij kinderen tot 8 jaar de eerste drie jaar onder garantie van het toestel. Daarna heb je om de 5 jaar recht op een upgrade van de geluidsprocessor.
  • Indien nodig is er na 5 jaar een mogelijkheid tot tussenkomst van het RIZIV voor een upgrade van het uitwendige deel van je CI.
  • Voor de revalidatie wordt door het RIZIV een periode voorzien waarin terugbetaling mogelijk is. Bij de revalidatie moet je zelf een kleine som remgeld betalen.
  • Een cochleair implantaat houdt extra kosten in. Het batterijverbruik is afhankelijk van het type implantaat en van het aantal uren dat de geluidsprocessor gedragen wordt. Er is geen tegemoetkoming voor batterijen. De meeste merken hebben herlaadbare batterijen.

Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat,brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas