Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > DE FITTING

De fitting

De geluidsprocessor ontvang je meestal pas een drie- à viertal weken na de operatie. Die tijd is nodig om de wonde te laten genezen. Je krijgt dan je eerste fitting. Onder "fitten" verstaan we het instellen of afregelen van de geluidsprocessor. Dit kan zowel manueel als automatisch gebeuren. Bij een automatische fitting maakt de audioloog gebruik van gemiddelde waarden of van de waarden die tijdens de operatie verkregen werden bij de meting van de reactie van de zenuw via bv. NRT (neural respons audiometry = objectieve meting van de werking van de hoor zenuw). Deze waarden worden tijdens de daaropvolgende fittingen individueel aangepast. Bij een manuele fitting legt de audioloog eerst de hoordrempel (drempel = niveau waar bij minimale stroomwaarde bepaald wordt die moet gegeven worden om een geluidssensatie te verkrijgen) vast en bepaalt daar na ook het comfortabel niveau (comfortabel niveau = niveau waar bij maximale stroomwaarde bepaald wordt die nog als aangenaam er varen wordt). Hij kan er zo voor zorgen dat de geluiden die waargenomen worden in min of meerdere mate te verdragen zijn. Om de processor optimaal te kunnen afstellen, zijn er meerdere fittingen nodig. Houd er dus rekening mee dat je voor de eerste fittingen wat tijd zult moeten vrij maken. In de beginfase kom je 2 à 3 keer per maand naar de fitting, daarna nog om de 3 maanden en later volgt een halfjaarlijkse of jaarlijkse controle.

Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat,brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas