Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID >  HOORHULPMIDDELEN > RINGLEIDING > LEIDRAAD VOOR GEBRUIKERS

Toegankelijk met een T

Waarom een ringleiding?

Veel slechthorende personen hebben nog nooit gehoord van een ringleidingsysteem en hebben daarom geen idee van de hulp die een ringleidingsysteem kan bieden bij hun auditieve beperking.

In een lawaaierige omgeving vinden we het allemaal moeilijk om anderen te horen, laat staan te verstaan. Maar voor een persoon met een gehoorverlies,  een drager van eenhoorapparaat of cochleair implantaat (CI), is dit haast onmogelijk.

Een ringleidingsysteem maakt het voor de slechthorende persoon mogelijk om naar één geluidsbron te luisteren zonder last te hebben van achtergrondgeluid. Hierdoor creëert men een beter spraakverstaan. Dit is immers vooral afhankelijk van de verhouding tussen het geluid dat men wenst te horen en het storende geluid op de achtergrond.

 

Hoe werkt het? 

De meeste hoorapparaten en CI’s hebben een programmaschakelaar, één van de programma's kan een T-of MT-stand zijn (raadpleeg hierover je audioloog).
 De T- (telecoil) stand is voor de ontvangst van geluid d.m.v. de inductiespoel in het hoorapparaat of het CI.

Een ringleidingsysteem bestaat uit een stroomsturende versterker en een lus. De versterker kan aangesloten worden op een geluidsbron, zoals TV, radio, een geluidsinstallatie of een microfoon. Het versterkt dit ingangssignaal en stuurt het uit in de vorm van een stroom door de lus. De lus zelf bestaat uit een draad rondom de ruimte. Wanneer de stroom door de lus loopt, wordt er een magnetisch veld gecreëerd in deze ruimte. Als een slechthorende persoon zijn hoorapparaat/CI schakelt in de T-stand, ontvangt de inductiespoel de fluctuaties in het magnetisch veld en zet ze om in een wisselstroom. Dit wordt dan weer omgezet in geluid. Het magnetisch veld binnen de lus is sterk genoeg om het voor de slechthorende mogelijk te maken om vrij door de ruimte te lopen en steeds te kunnen luisteren naar een comfortabel geluidsniveau.

Misschien is wel het grootste voordeel dat het geluid ontvangen wordt in een pure, onvervormde vorm, niet beïnvloed door de afstand tussen de luisteraar en de geluidsbron, niet door achtergrondgeluid in de ruimte.

Waar wordt een ringleiding gebruikt?

Recentelijk beginnen ringleidingsystemen steeds meer hun plaats te vinden in openbare ruimtes. Openbaar betekent letterlijk: ‘voor ieder toegankelijk’, dus ook voor de slechthorende personen. Daarom moet er meer aandacht besteed worden aan ringleidingsystemen in publieke ruimten (kerken, theaters, aula's en recreatiezalen), maar ook in kleine vergaderruimten en instructielokalen, bij particulieren en eveneens bij informatiebalies en loketten, scholen, bioscopen, gemeentehuizen, musea, op het werk etc.

De overheid wordt zich steeds meer bewust van het groeiende aantal slechthorende personen en dus ook van de groeiende behoefte aan ringleidingsystemen in alle ruimtes waarin slechthorende personen kunnen komen, overal dus!

Hoe weet ik waar er een ringleiding aanwezig is?

Dit symbool betekent dat er een ringleiding in een gebouw aanwezig is.

 

Via deze link http://www.inter.events/nl/aanbod/ringleiding, vind je een aanbod van evenementen  en locaties die toegankelijk zijn voor personen met een auditieve beperking.

Via deze link  http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/Register/Voorzieningen, vind je accommodaties die toegankelijk zijn voor personen met een auditieve beperking.

 

 

 

 
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas