Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > HOORHULPMIDDELEN > HOORHULPMIDDELEN

Hoorhulpmiddelen

Onder hoorhulpmiddelen verstaan we die toestellen die erop gericht zijn het spraakverstaan te helpen verbeteren.  Er zijn hoorhulpmiddelen die autonoom gebruikt kunnen worden en er zijn hoorhulpmiddelen die noodzakelijkerwijze aan het hoortoestel respectievelijk CI gekoppeld moeten worden.

Hulpmiddelen zijn toestellen die ervoor zullen zorgen dat functies die niet met het hoortoestel/CI kunnen ingevuld worden op een vervangende manier toch door de gehoorgestoorde kunnen worden uitgeoefend.

De hoorhulpmiddelen worden doorgaans ingedeeld volgens de toepassing die ze kennen:

  • Communicatie in moeilijke luisteromstandigheden
  • Telefoon
  • TV      

De hoorhulpmiddelen kunnen anderzijds ook worden opgedeeld volgens hun werkingsprincipe:

  • Ringleiding
  • Infrarood overdracht
  • FM overdracht
  • BT ontwikkelingen

Steeds meer zien we ontwikkelingen bij de fabrikanten, waarbij het hulpmiddel deels geïntegreerd raakt in een totaal systeem uitgaande van het ontwikkelde hoortoestel.  Het hulpmiddel wordt dan een merkspecifiek bijhorend element bij het totale hoorsysteem.

 Bij de hulpmiddelen is er doorgaans een functionele indeling in:

  • Wekker
  • Signaleringssysteem
  • Onderhoud

Tekst: Herman Ketels, audioloog
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas