Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > BESCHRIJVING VAN EEN CI > WAT IS ELCTRO-AKOESTISCHE STIMULATIE?

Wat is elektro-akoestische stimulatie?

Elektro-akoestische stimulatie of EAS is horen met een cochleair implantaat in combinatie met een klassiek hoortoestel aan eenzelfde oor. Een cochleair implantaat stimuleert op elektrische wijze en richt zich vooral op de hoge tonen. Het klassieke hoortoestel stimuleert het natuurlijke restgehoor op akoestische wijze en dit vooral voor de lage tonen. EAS is aangewezen bij:

  • personen met een partiële doofheid
  • personen die weinig baat hebben bij een klassiek hoortoestel
  • personen die onvoldoende spraakverstaan met een hoortoestel, zelfs in de best mogelijke luisteromstandigheden

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van een EAS gelden dezelfde voorwaarden als bij de klassieke cochleaire implantaten.

Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat, brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas